Dommernes støttefond - utdeling av midler i 2020

Publisert 18.02.2020

Dommernes støttefond deler i år ut inntil kroner 30. 000. Begrunnet søknad om tildeling må sendes innen 2. mars 2020.

Dommernes støttefond har som formål å yte økonomisk støtte til etterutdannelse og studieprosjekter for jurister i offentlig tjeneste. Støtten kan for eksempel benyttes til studiereise, hospitering eller juridisk forfatterskap. Under ellers like forhold har dommere fortrinnsrett.

Beløp til utdeling i 2020 er kroner 30 000. 

Søknad

Begrunnet søknad om tildeling sendes innen 2. mars 2020 til lab@juristforbundet.no eller Den norske Dommerforening, Norges Juristforbund, Kristian Augusts gt. 9, 0164 Oslo.

Fondets vedtekter er tilgjengelig her.