Ledere og tillitsvalgte må samarbeide

Publisert 27.03.2020

Leder i Akademikerne stat, Anders Kvam.

De sentrale partene i staten oppfordrer tillitsvalgte og ledere til å finne gode løsninger sammen. «Et godt og tillitsfullt partssamarbeid er avgjørende for å møte koronasituasjonen», heter det i en felles uttalelse fra partene i staten. 

- Dette er tiden for å være konstruktive. Vi står overfor formidable oppgaver og alle har et ansvar for at vi skal lykkes, både ledere og tillitsvalgte, sier leder i Akademikerne stat, Anders Kvam.

Akademikerne stat inngikk 16. mars en midlertidig avtale med staten om hviletid, kjernetid og overtid. Formålet er å gjøre det enklere å løse samfunnskritiske oppgaver mens korona-utbruddet pågår.

Nå skal avtalen tas i bruk lokalt, og hovedorganisasjonene og staten oppfordrer ledere og tillitsvalgte i staten til å bruke handlingsrommet avtalen gir.

Partene sentralt mener partsamarbeidet er viktig i en krisesituasjon som setter store krav til smidighet og behovet for å finne hurtige løsninger sammen. Samtidig skal de ansatte ivaretas.

- Det er viktigere enn noen gang at ledere tar med de tillitsvalgte på reelle drøftinger og bidrar til den dugnadsånden vi ser i befolkningen, sier Kvam.

Den norske modellen er tuftet på at partssamarbeidet fungerer på alle nivåer. I alle sektorer er det nå et stort fokus på partssamarbeidet både lokalt og sentralt. Det er også nær kontakt mellom regjeringen og partene i arbeidslivet gjennom trepartssamarbeidet.


Se tilleggsprotokoll til Særavtale om fleksibel arbeidstid i staten, med bakgrunn i  koronapandemien 

Fellesuttalelse fra de sentrale partene i staten:  Bruk partssamarbeidet lokalt!