Fortsatt en støttespiller for medlemmene

Publisert 17.03.2020 av Håvard Holm og Katrine Bratteberg, president og visepresident i Juristforbundet

Vi er i en spesiell og alvorlig situasjon. Pandemien som er på fremmarsj, har endret hverdagen for alle her i landet, også Juristforbundets medlemmer. Men selv om de fleste tillitsvalgte og ansatte i sekretariatet nå arbeider fra hjemmekontor, og selv om alle forbundets arrangementer er avlyst ut mai, er vi stadig en aktiv og viktig støttespiller for medlemmene våre.

Både som privatpersoner og ledere av Juristforbundet er vi bekymret. Vi må regne med at mange medlemmer i forbundet er eller vil bli smittet, syke eller satt i karantene. Mange står også i fare for permittering og reduserte inntekter. Samtidig råder det stor usikkerhet om hvor kraftig pandemien vil utvikle seg og hvor lenge den vil vare. Vi håper den vil ramme færrest mulig, både blant medlemmene og alle andre.

Juristforbundet holder åpent

De fleste av Juristforbundets ansatte arbeider nå fra hjemmekontor. Det samme gjelder mange av de tillitsvalgte. Men vi er absolutt operative, selv om alle arrangementer er avlyst, i første omgang ut mai. Juristforbundet har en egen informasjonsside om våre egne tiltak ifm. pandemien.

Teamet på Medlemsservice tar imot henvendelser som vanlig. Det gjør også forsikringskontoret og karrieretelefonen, for å nevne noen få eksempler. Forberedelsene til høsten store arrangementer – bl.a. Juristdagen, Rettssikkerhetskonferansen, landsmøtet og Juristkongress – fortsetter i håp om at de kan gjennomføres.

Advokatkontoret  kan fortsatt gi bistand og råd om arbeidssituasjonen til medlemmene, ikke minst i forbindelse med de de ulempene som følger av myndighetenes tiltak mot Korona-smitte. Kontoret har allerede lagt ut viktig informasjon om dette på juristforbundet.no og i Juristen.

Motiverte tillitsvalgte

Også de tillitsvalgte arbeider stadig for å ivareta medlemmenes interesser i den vanskelige situasjonen vi alle står i, samtidig som det drives langsiktig politisk påvirkning. Lederen av Juristforbundet – Stat, Sverre Bromander, sa dette klart til Juristen  denne uken:

– Vi slutter ikke å være tillitsvalgte, vi må bare utøve vår virksomhet innenfor de rammene som de ansvarlige myndigheter setter opp, og som vi forholder oss lojalt til. Vi skal være ansvarlige, lojale og fornuftige. Motivasjonen for de fleste tillitsvalgte er jo gjerne at de er ekstra opptatt av sitt samfunnsansvar og sin mulighet til å bistå og ivareta andre.

Glad for Stortingets krisepakke

Et samlet Storting vedtok mandag denne uken en svært omfattende krisepakke, både for næringslivets virksomheter og for den enkelte arbeidstaker. Vi er svært glade for at disse ordningene kom, selv om vi frykter at ikke alle får dekket alle tap som følge av tiltakene mot Korona-smitte.

Viktigst er trolig at permitterte får full lønn inntil 6G (om lag 600 000 kroner) i minimum 20 dager som en midlertidig ordning. Arbeidsgiver dekker de to første dagene, mens staten dekker resten. Etter 20 dager blir man sikret en inntekt på minimum 80 % av dagpengegrunnlaget opp til 3G og 62,4 % av dagpengegrunnlaget over 3G og opp til 6G. Antall dager med omsorgspenger for dem som må være hjemme med barn, dobles til 20 dager per år for hver av foreldrene.

Juristforbundet har ganske mange selvstendig næringsdrivende som medlemmer. Disse og ulike frilansere som mister inntekter som følge av pandemien, får midlertidig en kompensasjon på om lag 80 % av gjennomsnitt av siste tre års inntekt. begrenset oppad til 6G. Ordningen slår inn fra og med 17. dag etter inntektsbortfallet.

Vi hilser også velkommen intensjonsavtalen mellom hovedorganisasjonene i statlig sektor om hviletid, kjernetid og overtid. Formålet er å gjøre det enklere å løse samfunnskritiske oppgaver mens korona-utbruddet pågår, uten at arbeidstakerne mister alt vern. Avtalen finnes du her.

Dersom enkelte medlemmer opplever at de ikke får de rettighetene som Stortinget med dette har vedtatt, hører sekretariatet gjerne fra dere.

Dugnad for å hindre smitte

Helsemyndighetene og regjeringen har innført en rekke tiltak og gitt gode råd om hvordan hver enkelt av oss kan bidra til å hindre smitten. Hyppig håndvask, hosting i albuen og avstand til andre mennesker har nok alle hørt om. Dessuten er det innført regler mot samlinger av mennesker. Skoler og universiteter er stengt. Det samme er kinoer, teater og idrettsaktiviteter. I tillegg er det innført omfattende karanteneregler.

Dette kan oppleves tøft for mange, men nå er det tid for å bli med på dugnaden. Nå bør vi alle følge råd og forordninger, slik at vi kan bidra til å redusere og ikke minst forsinke spredningen av smitte. Bare slik kan vi sikre at helsesektoren har kapasitet til å ta seg av alle som blir alvorlig syke, både av Korona og alle andre sykdommer.

Vi har tiltro til at alle medlemmene våre vil bidra og ta medansvar. Vi ønsker oss alle lykke til og håper på at vi kan går tilbake til «normalen» så snart som mulig.