Juristforbundet gratulerer ny NAV-direktør

Publisert 17.04.2020

Hans Christian Holte

Skattedirektør Hans Christian Holte overtar sjefsstolen i NAV når Sigrun Vågeng går av. Juristforbundet gratulerer Holte og ser fram til et godt samarbeid mellom NAV-ledelsen og våre mange medlemmer i etaten.

– På vegne av hele Juristforbundet vil jeg gratulere Holte med den nye og viktige jobben han snart trer inn i. Han har lang erfaring fra statsforvaltningen og fremstår for meg som en innovativ og uredd leder som har stor tillit i befolkningen. Dette er alle gode trekk for den som skal lede NAV, sier Juristforbundets president Håvard Holm.

Sigrun Vågeng gjorde det klart allerede i januar at hun ville fratre stillingen som NAV-direktør før åremålskontrakten går ut i oktober. Hun begrunnet det med at hennes rolle i den mye omtalte EØS-skandalen da vil være over og at det også var naturlig å overlate roret til sin arvtager når NAV flytter inn i nye lokaler til sommeren.

Mye å ta tak i
Alt tyder på at Holte vil få nok å gjøre i den nye jobben. Koronaviruset har ført til at rekordmange nordmenn er permittert. NAV har mottatt nærmere 400 000 søknader om dagpenger siden regjeringen 12. mars innførte de mest inngripende tiltakene i fredstid.

I tillegg står NAV fortsatt midt i den såkalte EØS-skandalen som ble avdekket i fjor høst. Bakgrunnen var feiltolkning av EUs trygdeforordning, som resulterte i at NAV-klienter fikk uriktige krav om tilbakebetaling av kontantytelser og i noen tilfeller ble straffet med fengsel.

Internrevisjonen i NAV har avgitt sin rapport, Stortinget har holdt høring, og det uavhengige ekspertutvalget nedsatt av regjeringen skal innen sommeren ha levert sine konklusjoner om hvordan det kan ha gått så galt. Likevel vil nok den nye NAV-sjefen måtte slite med etterdønningene av saken.

– Bruk juristenes kompetanse
– En av Holtes viktigste oppgaver vil bli å gjenreise tilliten til NAV. De skal være der for borgerne, spesielt når man befinner seg i situasjoner da man er på sitt mest sårbare. Juristene i NAV sitter på en av nøklene til at arbeidet fremover skal fungere godt. Jeg håper og tror at Holte vil se på våre dyktige medlemmer som gode og konstruktive samarbeidspartnere i den viktige jobben som må gjøres, sier Juristforbundets president.

Også foreningen Juristforbundet i NAV ser positivt på den nye ansettelsen. Det sier leder Anne Opheim.

– Vi vil gratulere Holte med den nye jobben og ser fram til å samarbeide tett med NAV-direktøren i tiden fremover, sier Opheim.