Lønnsoppgjøret utsettes til høsten

Publisert 13.03.2020

Oppgjøret i privat sektor er nå utsatt på grunn av koronakrisen. Det betyr at også oppgjørene i offentlig sektor utsettes.

I forrige uke ble det kjent at forhandlingene mellom Norsk Industri og Fellesforbundet - frontfaget - blir utsatt til august. Partene satte seg ned rundt forhandlingsbordet tirsdag, men besluttet å utsette i lys av situasjonen Norge nå står i.

I samråd med alle hovedorganisasjoner har riksmekler Mats Wilhelm Ruland besluttet å utsette samtlige av vårens forhandlinger til høsten. Frontfagsforhandlingene setter rammene for oppgjørene i offentlig sektor, og det betyr at forhandlingene i stat, kommune og helsesektoren også utsettes. 

Støtter avgjørelsen fullt ut

- Koronaviruset har satt samfunnet i en ekstraordinær situasjon, og vi støtter fullt ut avgjørelsen som er tatt. Å hindre smitte er jobb nummer én nå, og forutsetningene for å gjennomføre normale forhandlinger er rett og slett ikke til stede, sier Kari Sollien, leder i Akademikerne.

Etter planen skulle forhandlingene i offentlig sektor starte opp i begynnelsen av april. Nye oppstartsdatoer vil avtales mellom partene. Inntil videre vil dagens avtaler videreføres.

Fellesforbundet og Norsk Industri (frontfaget) gjenopptar forhandlingene 3. august med frist 21. august kl. 24.00. Nærmere informasjon om gjennomføring av de offentlige lønnsoppgjørene kommer så snart avklaring er avtalt.

 

Oppdatering 18.03
Partene er nå enige om at gjeldende hovedtariffavtaler videreføres og utløper uten oppsigelse, 15. september 2020. Protokollen ser du her