Hovedtariffavtalen videreføres til 15. september

Publisert 18.03.2020

17. mars ble det avholdt møte mellom Kommunal- og moderniseringsdepartementet og hovedsammenslutningene i staten vedrørende hovedtariffoppgjøret i staten 2020. 

Som følge av den ekstraordinære samfunnssituasjonen, grunnet koronapandemien, har partene i frontfagsoppgjøret tatt pause i de pågående lønnsforhandlingene. Dette har medført at oppstarten i årets hovedtarifforhandlinger i staten utsettes til høsten 2020.

Hovedtariffavtalene mellom staten og LO Stat, Unio og YS Stat, og hovedtariffavtalen mellom staten og Akademikerne, er sagt opp og utløper 30. april 2020.

Partene er enige om at gjeldende hovedtariffavtaler videreføres og utløper uten oppsigelse, 15. september 2020.

Hele protokollen finner du her.