Sertifisert som «Great Place To Work»

Publisert 10.03.2020

Generalsekretær Magne Skram Hegerberg (nr. to fra høyre) med fornøyde medarbeidere.

Juristforbundets sekretariat har innfridd kravene som stilles for å bli sertifisert av «Great Place To Work». Sertifiseringen er resultatet av medarbeiderundersøkelser og en grundig situasjonsanalyse basert på en global standard for hva som kjennetegner gode arbeidsplasser.

 Denne uken fikk Juristforbundet virkelig bekreftet at de oppfattes som en god arbeidsplass. 

- Jeg er utrolig glad og stolt over denne anerkjennelsen vi har fått gjennom å bli sertifisert som «Great Place To Work», sier generalsekretær Magne Skram Hegerberg. Dette er et historisk øyeblikk, og ekstra spesielt fordi det er første gangen vi forsøker, legger han til. Det er i tillitskulturer vi oppnår de beste resultatene, og dette er bare mulig å få til gjennom et lagarbeid, hvor alle ansatte, ledere og tillitsvalgte har jobbet sammen om å lage den beste arbeidsplassen.

Stort engasjement blant ansatte

Bedriftene som oppfyller kravene som er satt til kulturskapende aktiviteter og medarbeidervurderinger får utdelt et sertifiseringsbevis. Juristforbundets sekretariat ble målt innen kategoriene respekt, troverdighet, rettferdighet, stolthet, og fellesskap på arbeidsplassen. Hele 98 % av de ansatte svarte på undersøkelsen. 

- Det er ekstra hyggelig å få en slik sertifisering når svarprosenten blant de ansatte var så høy som den var. Dette vitner om et stort engasjement rundt arbeidsmiljø og trivsel på arbeidsplassen. Nå skal vi jobbe hardt for å opprettholde de gode resultatene, avslutter Hegerberg.

Global standard

Konsulent- og analyseinstituttet «Great Place To Work» måler og utvikler tillitsbasert kultur og ledelse på arbeidsplasser. Sertifiseringen er et resultat av en grundig situasjonsanalyse av medarbeiderne og vurderingen baseres på en global standard på hva som kjennetegner gode arbeidsplasser. De publiserer også årlig listen Norges Beste Arbeidsplasser. Great Place to Work-sertifiseringen er første milepæl på veien til en plass på listen over Norges Beste Arbeidsplasser.