Mulighetenes år er i gang

av Håvard Hom (president) og Katrine Bratteberg (visepresident)

Katrine Bratteberg og Håvard Holm. Foto: Thomas Haugersveen

Vi er godt i gang med et nytt år. Vi har allerede fått en ny justisminister og et nytt hovedkvarter for Det juridiske fakultet i Oslo. Men for oss i Juristforbundet er det status for rettsstaten og riktig bruk av juridisk kompetanse i hele samfunnet som står øverst på agendaen.

Likhet for loven og rettssikkerhet for alle er idealet, noe Juristforbundet mener er selve målepunktet for en rettsstat. Så må vi fastslå at selv vår norske rettsstat, svært strømlinjeformet og velfungerende i global sammenheng, trenger solid rehabilitering. Nå mer enn på lenge. Og dette er juristenes oppgave, mer enn noen andres.

Juridisk kompetanse

Tilgangen til rettshjelp og dermed rettmessig behandling av en sak, er dessverre ikke uavhengig av økonomi og geografi her i landet. Forvaltningen og rettsvesenet er rammet av den kraftigste tillitssvikten på mange år. Samtidig utfordrer automatisering og kunstig intelligens arbeidslivets modeller slik vi kjenner dem, ikke minst for dem som selv driver næringsvirksomhet.

Svaret på disse utfordringene er uten tvil juridisk kompetanse, innplassert på riktig sted og brukt på riktig måte. På vegne av landets jurister vil Juristforbundet bruke året til forsterket innsats på disse og flere andre områder. 
Regjeringen har signalisert at den vil legge frem forslag til ny advokatlov om et års tid. I advokatlovutvalgets innstilling er det foreslått at juristtittelen lovbeskyttes, noe Juristforbundet vil fortsette å arbeide for.

Vi slipper ikke taket i arbeidet for at alle skal kunne få juridisk bistand når de trenger det, at loven skal være lik for alle. Parallelt med arbeidet i det offentlige rettshjelputvalget, går Juristforbundet i samarbeid med Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo for å kartlegge og analysere rettshjelp og tilgang til rettsapparatet, slik at vi vet hvor vi i neste omgang kan sette inn løsninger. I denne forbindelse vil vi også se på bl.a. ressursbehovet i alle deler av rettskjeden og de offentlige salærsatsene for advokater.

Mens ulike miljøer gransker EØS-skandalen for å finne ut hvor feilen skjedde, vil Juristforbundet ta tak i forebygging av slike skandaler i fremtiden. Økt kompetanse og bevissthet om EØS-lovverket står på agendaen. 
Samtidig vil vi se på hvordan offentlig forvaltning kan organiseres mer effektivt og kvalitativt. Her vil innplassering og riktig bruk av juridisk kompetanse naturligvis stå sentralt.

Kunstig intelligens og digitalisering

Digitalisering, automatisering og kunstig intelligens i alle deler av arbeidslivet har fått enorm oppmerksomhet de siste par årene, og Juristforbundet har fulgt utviklingen tett. Medlemmene har gjort det klart at de ønsker bidrag fra forbundet til mer kompetanse på dette fagområdet, noe vi tar tak i fremover. Juristenes Utdanningssenter, som Juristforbundet eier sammen med Advokatforeningen, vil være en sentral samarbeidspartner i dette arbeidet.

Et annet bidrag er at det kompetansetunge Tech Forum, som hittil har sortert under seksjonen for privatansatte, nå skal arbeide med og for alle forbundets seksjoner. Vi har store forventninger til forumet og ser frem til å dele deres analyser med alle medlem

Kurs og arrangement

Som vanlig står en rekke spennende arrangementer på Juristforbundets kalender for 2020, både for å styrke medlemmenes kompetanse og nettverk, og synliggjøre verdien av juridisk kompetanse.

Oslo Legal Walk i mai, Juristdagen og Rettssikkerhetskonferansen i september og Juristkongressen i november. En rekke kurs for tillitsvalgte og Juristforum rundt i hele landet blir det også, og ikke minst samles landsmøtet i november.

Vi håper dere vil være med på den spennende reisen gjennom 2020 for å styrke både rettssikkerheten og juristenes betydning.