Juristforbundets president valgt inn i Akademikernes styre

Publisert 06.02.2020

Foto: Thomas Haugersveen

Juristforbundets president, Håvard Holm, er nå valgt inn i Akakademikernes styre. Dette er et viktig verv som gjør at Juristforbundet kommer enda tettere på det som skjer.

Akademikernes styre velges av rådsmøtet og består av leder, nestleder og fem medlemmer fra Akademikernes 13 medlemsforeninger.

De andre styremedlemmene representerer Tekna, Den norske tannlegeforening, Samfunnsviterne, Naturviterne og Econa.

Akademikerne har også forhandlingslingsutvalg i stat, kommune og helsesektoren, og samarbeidsutvalg for områdene privat og næringsdrivende.

Du kan lese mer om Akademikernes styre og utvalg her.