Tariffavtalene forlenges

Publisert 17.03.2020

Jan Olav Birkenhagen, leder av Akademikerne Kommune. Foto: Thomas Eckhoff

Partene i kommunesektoren ble mandag enige om å videreføre dagens hovedtariffavtale til 15. september. Også de andre hovedavtalene forlenges.

Etter planen skulle ny hovedtariffavtale tre i kraft 1. mai i år, men på grunn av koronaviruset utsettes forhandlingene til høsten for både privat og offentlig sektor.

Hovedtariffavtalen inneholder bestemmelser om lønn- og arbeidsvilkår ogarbeidstid, som altså prolongeres. Dette vil også gjelde særavtalen SGS 2020 Pensjonsordninger.

Forutsetninger for forhandlinger ikke tilstede

Datoer for oppstart og frist for lønnsforhandlingene i offentlig sektor er ikke bestemt. Partene vil ta stilling til oppstart av forhandlingene etter at frontfaget er ferdig med sine forhandlinger. Frontfaget har satt frist for forhandlingene 21. august.

- Partene i arbeidslivet er nå opptatt med bremse de negative samfunnsmessige ringvirkningene korona har på arbeidslivet, og forutsetningene for forhandlinger er ikke tilstede nå. Vi gjør løpende vurderinger med tanke på gjennomføring av oppgjøret til høsten, sier Birkenhagen.

Også hovedtariffavtalen for forhandlingsområdet KS Bedrift er forlenget til 15. september. Eksakt dato for forhandlingsstart her er heller ikke satt.

Hovedtariffavtalene i staten, Oslo og helsesektoren prolongeres også, men det er foreløpig ikke bestemt hvor lenge disse avtalene skal vare.