Foreslå kandidater til Rettssikkerhetsprisen

Publisert 11.02.2020

Foto: iStock/MicroStockHub

Noen gjør mer for rettssikkerheten enn andre. Noen kjemper hardere for at loven skal være lik for alle, at alle skal ha samme mulighet for å få de rettighetene lov- og regelverket gir dem. Det er disse Juristforbundet ønsker å trekke fram som eksempler og helter – som verdige til Rettssikkerhetsprisen 2020.

Rettssikkerhetsprisen skal tildeles én eller flere personer, en institusjon eller en organisasjon som i løpet av foregående år eller over lenger tid har utmerket seg i sitt arbeid eller virke ved å:

  • Styrke rettssikkerhet og likhet for loven innenfor sitt virkeområde.
  • Arbeide for rettsstatlige prinsipper, ytringsfrihet, likeverd, menneskerettigheter og trygghet for personlige krenkelser.
  • Bidra til økt forståelse for og innsikt i lov- og regelverket.
  • Bidra til mer effektiv saksbehandling og sikrere beslutninger gjennom utnyttelse av juridisk kompetanse.

Prisen er på kr 100 000,-. Den deles ut på Rettssikkerhetskonferansen 24. september 2020.

Juryen for Rettssikkerhetsprisen består av:

  • Anders Anundsen, advokatfullmektig i advokatfirmaet Lønnum DA, tidl. justisminister.
  • Eirin Eikefjord, journalist og kommentator i Bergens Tidende.
  • Anine Kierulf, førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo, spesialrådgiver ved Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter.
  • Susann Funderud Skogvang, lagdommer i Hålogaland lagmannsrett.
  • Jon Wessel-Aas, partner/advokat (H) i Advokatfirmaet Lund & Co DA, medlem av Advokatforeningens hovedstyre.

Forslag til kandidater sendes Juristforbundet på e-post jl@juristforbundet.no,
alternativt Kristian Augusts gate 9, 0164 Oslo.

Forslagene må inneholde kandidatens navn, kontaktinformasjon og en skriftlig begrunnelse.

Øvrige kriterier og mer informasjon finner du her.

Frist for nominering er 3. april 2020.