Dommernes støttefond - utdeling av midler i 2019

Publisert 13.02.2019
Foto: iStock/ducu
Dommernes støttefond deler i år ut inntil 50. 000 kroner. Begrunnet søknad om tildeling må sendes innen 1. mars 2019.


Dommernes støttefond har som formål å yte økonomisk støtte til etterutdannelse og studieprosjekter for jurister i offentlig tjeneste.

Støtten kan for eksempel benyttes til studiereise, hospitering eller juridisk forfatterskap.

Beløp til utdeling i 2019 er på inntil 50.000 NOK. 

Under ellers like forhold har dommere fortrinnsrett.

Søknad

Begrunnet søknad om tildeling sendes innen 1. mars 2019 til lab@juristforbundet.no eller Den norske
Dommerforening, Norges Juristforbund, Kristian Augusts gt. 9, 0164 Oslo.

Fondets vedtekter er tilgjengelig her.