Ny forvaltningslov – god forvaltning forutsetter tilstrekkelig juridisk kompetanse

Publisert 15.03.2019
Visepresident Katrine Bratteberg. Foto: Oda Weem
Forvaltningslovutvalget la torsdag frem sin utredning, og Juristforbundet er takknemlig for den jobben som utvalget har gjort. – Juristforbundet ser frem til å få uttale seg i høringen om et kommende forslag til ny forvaltningslov, sier visepresident Katrine Bratteberg.

Forvaltningsloven har som formål å sikre hver enkelt innbygger en trygg og grundig saksbehandling fra det offentliges side.

Ikke tilstrekkelig med godt lovverk

– Vi vil derfor minne om at det ikke er tilstrekkelig med et godt lovverk for å regulere offentlig forvaltning, så lenge det er stor mangel på jurister som skal sørge for at regelverket overholdes og etterleves både i statlige etater og i kommunene, påpeker Juristforbundets visepresident.

– Mangelen på jurister og lite bevisst bruk av juristenes kompetanse svekker innbyggernes rettssikkerhet og effektiviteten i den offentlige forvaltningen. Dette løses ikke av innføringen av ny forvaltningslov alene, kommenterer Bratteberg.

Les også: Juristforbundets president om lovbrudd i kommuner som følge av mangel på juridisk kompetanse

Forvaltningslovutvalget utredning.