Viktigste verktøy i lønnsforhandlinger

Publisert 31.01.2019
Foto: iStock/Grafer
Enten du forhandler din egen lønn med arbeidsgiver, eller lønnen forhandles kollektivt av en tillitsvalgt, er Juristforbundets lønnsstatistikk det viktigste verktøyet. Den bygger på lønnsundersøkelsen som alle yrkesaktive medlemmer nå mottar. Derfor er det viktig at du tar deg tid til å svare.

Jo flere som svarer på lønnsundersøkelsen, desto mer presise blir tallene for hver juridiske yrkesgruppe og alderssegment. Lønnsstatistikken er blant Juristforbundets mest brukte medlemstilbud, så vi oppfordrer alle medlemmer til å bidra til høyest mulig kvalitet på statistikken.

Lønnsstatistikken for 2017

Mer enn 5500 jurister og advokater svarte på lønnsundersøkelsen som ble sendt ut i februar 2018. Den viste blant annet at nytudannede jurister starter med omtrent samme grunnlønn i statlig, kommunal og privat sektor - en tendens vi har sett over lang tid i våre lønnsundersøkelser.

Ikke overraskende ser vi at kommunal og statlig sektor følger hverandre tett, mens lønnen i privat sektor øker mer etter noen få år i jobb.

Lønnstatistikken er et viktig verktøy både i forhandlinger og som medlemsfordel. Vi håper derfor at så mange som mulig tar seg tid til å svare på årets undersøkelse.  

Se lønnsstatistikken for 2017