Enighet i mellomoppgjøret for sykehusene

Publisert 22.05.2019
Forhandlingsleder Rune Frøyland i Akademikerne helse
Akademikerne og Spekter er enige om lønnsoppgjørene for helseforetakene og sykehus. Resultater for lønnsoppgjørene i sykehusene er på nivå med frontfagene i 2019.

 – Oppgjøret gir reallønnsvekst for våre medlemmer. Det har vært gode forhandlinger og fint samarbeidsklima mellom partene, sier forhandlingsleder Rune Frøyland i Akademikerne helse.

Alle avtaler godkjent

Enigheten gjelder Spekters forhandlingsområder 10 Helseforetak med sykehusdrift samt 13 Lovisenberg Diakonale Sykehus og Martina Hansens Hospital. Med dagens enighet er alle de lokalt inngåtte avtalene (B-avtaler) for mellomoppgjøret godkjent. 

Akademikerne og Spekter skal til høsten forhandle om tilpasninger i avtalene om tjenestepensjon.