Mekling i KS-området

Publisert 20.05.2019
Jan Olav Birkenhagen, Akademikernes forhandlingsleder i kommuneoppgjøret. Foto: Ingvild Baltzersen Sund
1. mai brøt Akademikerne tarifforhandlingene i KS, og tariffoppgjøret gikk til mekling for å forsøke å oppnå enighet og unngå streik. Torsdag 16. mai leverte Akademikerne varsel om plassfratredelse i KS-området.

Meklingen foretas av Riksmekleren, og meklingsfrist er onsdag 23. mai ved midnatt. Meklingen er en lukket prosess, og begrenset informasjon vil om nødvendig bli lagt på Akademikernes nettsider.

Alvorlig virkemiddel

Streik er et alvorlig virkemiddel, men streik er det eneste lovlige kampmiddel vi per i dag har dersom forhandlinger og mekling ikke fører frem. Under en mekling og en eventuell streik er det helt nødvendig – og avgjørende – å kunne sette makt bak kravene.

Akademikernes plassfratredelse som ble overlevert den 16. mai inneholder ingen navn på virksomheter og medlemmer. Det er imidlertid slik at Akademikerne på hvilket som helst tidspunkt kan vurdere å øke omfanget.

Med andre ord er det ikke tatt ut noen medlemmer fra Akademikerforeningene i kommunal sektor til streik.

Medlemmer vil bli varslet
Hvis det blir streik kan det bli aktuelt å trappe opp, og de medlemmer som vurderes tatt ut ved et senere tidspunkt, vil bli behørig varslet fire dager før iverksetting av en eventuell opptrapping.

Hvis Akademikerne eller andre hovedsammenslutninger går til streik i kommunal sektor og i din kommune eller fylkeskommune, vil vi informere om hvordan våre medlemmer skal forholde seg til dette.