Systematiske lovbrudd i flere kommuner i Finnmark

Publisert 20.02.2019
Foto: iStock/Michelr45
En fersk rapport fra NIVI analyse konkluderer med at det foregår systematiske lovbrudd i flere kommuner i Finnmark. - Det må stilles krav til hvilke profesjoner kommunene må ha, sier president i Juristforbundet, Håvard Holm.


I følge rapporten melder minst en fjerdedel av kommunene om grunnleggende svikt i kommunens evne til å ivareta rettssikkerhet og yte likeverdige velferdstjenester til innbyggerne og at deler av kommunenes tjenesteproduksjon og forvaltningspraksis er i strid med loven.

Leker hobbyjurister

De fleste kommunene sier at rettsikkerhet er en utfordring, men at de løser det i samarbeidet mellom politikk og administrasjon.
Noen av rådmennene uttrykker også at kommunen har mangler knyttet til kvalitetssystem og internkontroll samt at administrasjonen ofte «leker hobbyjurister» som medfører dårlig saksbehandling, mangle klagesaker og høye prosesskostnader.

 - Arbeidet for nødvendig juridisk kompetanse i kommunene er en fanesak for Juristforbundet. Mangelfull kompetanse, bruk av «hobbyjurister», pragmatisk forvaltning, mangelfull kvalitetssikring, rolleblanding og inhabilitet svekker innbyggernes rettsikkerhet, sier president Håvard Holm.

Rett kompetanse på riktig sted

Lovgivningen går stadig i retning av individuelle rettigheter, og det juridiske aspektet griper inn på stadig flere områder. Juridisk kompetanse i kommunene er innbyggernes sikkerhet. For å heve kvaliteten på tjenestene i kommunene, må vi sørge for at vi har rett kompetanse på riktig sted.
Det må stilles krav til hvilke profesjoner kommunene må ha for å sikre at innbyggerne får gode og forsvarlige tjenester. Rapporten viser klart at Juristforbundets arbeid for økt juridisk kompetanse i alle kommuner må fortsette, avslutter Håvard Holm.

Les rapporten i sin helhet.