Enklere krav for dokumentasjon av etterutdanning

Publisert 05.02.2019
Foto: iStock/Geber86
Advokatforeningen har gjort kravene for dokumentasjon av etterutdanning enklere. Nå slipper du å søke om godkjenning av timer, men du må selv registrere hvor mange timer etterutdanning du har gjennomført.

Medlemmer av Advokatforeningen er pålagt å gjennomføre 80 timer etterutdanning i løpet av en femårsperiode. Kurs og arrangement i regi av Juristforbundet oppfyller normalt kravene for etterutdanning, og dokumentasjon har tidligere blitt sendt inn av Juristforbundet på vegne av kursdeltaker. Denne ordningen er nå endret.

Må dokumenteres selv

Ved gjennomføring av kurs og arrangement i regi av Juristforbundet behøves det ikke lenger å søke Advokatforeningen om å få kurset godkjent. Nå kan du selv vurdere om kurset oppfyller kravene i etterutdanningsordningen, og du må selv sørge for å få det registret. Det er viktig å merke seg at Juristforbundet ikke lenger vil sende inn dokumentasjonen slik det har blitt gjort tidligere.

Du kan selv velge om du vil registrere kursdeltakelsen på Advokatforeningens «Min side», eller dokumentere det på annen måte. 

Etterutdanningspoeng
Ved gjennomføring av kurs hos Advokatforeningen eller JUS registrerer du deg ved oppmøte eller avslutning. Timene vil da automatisk bli lagt inn under din profil på «Min side» på Advokatforeningens nettsted.

Advokatforeningen vil ikke telle hvor mange etterutdanningspoeng du har etter hver etterutdanningsperiode, og du vil selv bli bedt om å erklære hvor mye som er gjennomført. Ordningen er tillitsbasert, men det kan bli tatt stikkprøver hos tilfeldig utvalgte medlemmer av Advokatforeningen.