Mastergradsstipend fordelt til spennende oppgaver

Publisert 01.03.2019
Foto: iStock/Guadilab
Juristforbundets hovedstyre har fordelt mastergradsstipendene for våren 2019, to stipend på 25 000 kroner. Søknadsfristen for mastergradsstipend høsten 2019 er 10. august.

Her er de heldige mottakerne av mastergradsstipend og deres oppgavetemaer:

  • Gjertrud Bøhn Mageli: «Mine, dine og våre data? Lagring, deling og sammenligning av pasientdata i diagnostikk og behandling».

  • Ingrid Mjøsund: «Ansiennitetsprinsippets stilling ved nedbemanning i lys av den dagsaktuelle Skanska-saken, med særlig vekt på avgjørelsens prejudikatsverdi utenfor tariff».


Mer informasjon om Juristforbundets stipendordning for mastergradsstudenter finnes her.