– Likestilling kommer ikke av seg selv

Publisert 08.03.2019

Katrine Bratteberg, visepresident i Juristforbundet. Foto: Thomas Haugersveen

Likestillingen har kommet langt her i landet, men både tall og debatter viser at vi fortsatt har et stykke vei å gå. En undersøkelse fra Amnesty i fjor viser at kvinner hetses bort fra samfunnsdebatten. – Dette er et alvorlig demokratisk problem, uttaler Juristforbundet visepresident Katrine Bratteberg på Kvinnedagen.

Kvinnedagen ble markert for første gang i København i 1910. Der deltok 100 kvinner fra 17 ulike land på en konferanse om for kvinners stemmerett. 67 år senere, i 1977, proklamerte FN 8. mars som Kvinnedagen, og en av FNs merkedager.

Likestilling kommer ikke av seg selv

– Når vi i dag markerer den internasjonale Kvinnedagen, er det viktig å ha med seg at kvinner, og menn, har måttet kjempe for kvinners rettigheter og vern mot diskriminering og undertrykkelse. Historien viser at likestilling ikke kommer av seg selv. Den krever dessverre et kontinuerlig arbeid, kommenterer Bratteberg.

Hun påpeker at kampen for likestilling må foregå i det enkelte land, men også globalt. Nettopp derfor er det viktig at likestilling er gjort til en del av FNs bærekraftmål.

– Som verdensborgere kan vi ikke annet enn å slå blikket ned i skam når vi ser at det fortsatt utøves systematisk vold mot jenter og kvinner, herunder seksualisert vold og menneskehandel. Dessuten er noe så banalt som lik rett til utdanning fortsatt er en kamp i svært mange land, en stor og viktig kamp, sier Juristforbundets visepresident.

Ingen regjering har klart å fjerne lønnsgapet

Kvinner og menn er fortsatt ikke likestilt i arbeidslivet. 63 prosent av bachelorgradene og 58 prosent av mastergradene blir tatt av kvinner. Likevel er det langt mellom kvinnene på toppen i norsk arbeidsliv.

– I min egen bransje er kvinner i flertall på studiet og blant advokatfullmektigene, men de når sjelden partnernivå i advokatfirmaene. I advokatbransjen er kvinneandelen på partnernivå i underkant av 20 prosent, påpeker Bratteberg.

Ei heller på lønn går Norge foran med et godt eksempel. I 2018 hadde heltidsansatte kvinner en gjennomsnittlig månedslønn på 88,5 prosent av menns gjennomsnittlige månedslønn. Ingen regjering har klart å fjerne «glasstaket» eller lønnsgapet.

– På Kvinnedagen vil jeg oppfordre alle kvinner og menn til å hegne om og fremme likestilling, enten du gjør det som forelder, kjæreste, partner, søsken, kollega, tillitsvalgt, leder eller politiker, uttaler Katrine Bratteberg, visepresident i Juristforbundet.