Juristforbundet vant sak i Statens lønnsutvalg

Publisert 30.01.2019
Under de lokale lønnsforhandlingene høsten 2018 ble det brudd mellom Juristforbundet og arbeidsgiveren i en mindre virksomhet i staten. Partene ble ikke enige om hvordan lønnsmidlene skulle brukes, og Juristforbundet stevnet virksomheten for Statens lønnsutvalg (SLU).

I den aktuelle virksomheten er det få medlemmer som er omfattet av Akademikernes hovedtariffavtale. Det er imidlertid flere ledere som er organisert i Akademiker-foreninger, og som derfor er med på å danne grunnlaget for potten. Det betyr at de bidrar til å få penger inn i potten, men de er ikke med i fordelingen av den, da de er på såkalt neste ledernivå, jf. hovedtariffavtalen pkt. 2.5.2. Deres lønnstillegg skal gå av virksomhetens eget budsjett. Dette førte til at det var en god pott som skulle fordeles mellom medlemmene.

Ikke akseptabelt tilbud

Arbeidsgiveren tilbød at potten skulle deles likt mellom medlemmene, men at tilleggene kun skulle utbetales som éngangsbeløp. Det betyr at årslønnen til medlemmene ikke blir endret, men blir værende på samme nivå som før forhandlingene. I tillegg danner ikke et slikt tillegg grunnlag for pensjon. Det er en åpning for dette i hovedtariffavtalen pkt. 2.5.4, men denne muligheten er ikke ment å brukes i de årlige lokale forhandlingene. Det var derfor ikke et akseptabelt tilbud for Juristforbundet, og spesielt ikke ettersom det arbeidsgiver tilbød det samme i lønnsoppgjøret i 2017.

Lønnstilleggene utbetales som faste tillegg

I Statens lønnsutvalg fikk Juristforbundet medhold i at lønnstilleggene skal utbetales som faste tillegg. Det betyr at medlemmene vi forhandlet for likevel fikk ordinære lønnstillegg som gir dem en god lønnsutvikling og som danner grunnlag for pensjon.