– Vi mener at vi har fått landets beste bankavtale for medlemsorganisasjoner

Publisert 08.05.2019
Foto: iStock.com/fizkes
Juristforbundet har som kjent inngått en avtale med Handelsbanken om medlemstilbud på banktjenester for medlemmene. – Vi mener at vi har fått landets beste bankavtale for medlemsorganisasjoner, sier generalsekretær Magne Skram Hegerberg.

Den nye avtalen med Handelsbanken gir minst like gode betingelser som de andre akademikerorganisasjonene får gjennom Danske Bank, noe som inngår som en garanti i den langsiktige avtalen med Handelsbanken.

Beste betingelser for medlemmer
Sammenligner vi betingelsene vi får hos Handelsbanken med tilbudet Danske Bank gir de andre akademikerforeningene, er de så å si identiske. De marginale forskjellene på enkelte produkter er ofte til fordel for Handelsbanken.

I Handelsbanken får dessuten alle kunder sin egen kunderådgiver og personlig oppfølging. Banken har ikke salgsmål, bonus, kundeprogrammer eller andre elementer som påvirker den personlige servicen til hver kunde.

Mest populær blant kundene
Handelsbanken er Norges fjerde største bank med hele 49 kontorer rundt i landet. Banken ligger helt i toppskiktet hos Norsk kundebarometer for 2018 når det gjelder kundetilfredshet, godt foran alle de større bankene.

Handelsbanken er dessuten kåret til Nordens mest solide bank og verdens tredje mest solide.

Uavhengige forhandlinger
Juristforbundets hovedstyre vedtok i fjor høst at forbundet ikke skulle gå inn i Akademikerne Pluss, bank- og forsikringssamarbeidet mellom akademikerorganisasjonene.

– Vi så at dette kunne gi oss fleksibilitet til å forhandle frem like gode og til dels bedre betingelser, uten å være låst til en felles avtale som gir oss mindre kontroll, forklarer generalsekretær Magne Skram Hegerberg.

– Dette har nå vist seg å stemme. Vi har oppnådd betingelser på banktjenester som er de beste våre medlemmer kan få, samtidig som de blir blant de høyest prioriterte kundene i Handelsbanken.

Svært gunstig forsikringsavtale 
Allerede fra siste årsskifte har Juristforbundet hatt en svært gunstig avtale med Tryg Forsikring om forsikringsprodukter til våre medlemmer. Også for denne avtalen er betingelsene minst like gode som dem Akademikerne Pluss har fått hos Storebrand.

Avtalen forvaltes av Juristforbundet Forsikring, forbundets forsikringskontor, som gir deg rådgivning og medlems betingelser på kollektive og individuelle forsikringer tilpasset dine behov.