Mangeårig innsats for Guatemala dokumentert

Publisert 29.01.2019
Lagdommer Elizabeth Baumann holder foredrag.
Mellom 30 og 40 deltok tirsdag på fremleggelsen av rapporten fra Dommerforeningens menneskerettighetsutvalgs fireårige prosjekt i Guatemala. Det ble også holdt en paneldebatt om prosjektet og den politiske situasjonen i Guatemala befinner seg i.

Utvalgets leder, lagdommer Elizabeth Baumann, holdt foredrag om arbeidet for å styrke dommernes uavhengighet i et land der de rettsstatlige grunnprinsippene har dårlige kår. Prosjektet har vært finansiert av Utenriksdepartementet.

Baumann beskrev også de to andre hovedfokus i prosjektet: Kampen mot straffrihet for alvorlige forbrytelser, ikke minst vold og seksuell utnyttelse av kvinner, og økt tilgang til rettssystemet for mayabefolkningen, som er i flertall,med lider under stor undertrykkelse.

Paneldebatt

Tingrettsdommer Åsne Julsrud, medlem av menneskerettighetsutvalget, ledet en samtale med professorene Benedicte Bull og Mariel Aquilar-Støen fra Universitetet i Oslo og Norges tidligere ambassadør til Guatemala, Jan Gerhard Lassen. De bidro til dokumentasjonen av prosjektets viktighet, men kunne også fortelle om en lite oppmuntrende politisk utvikling i Guatemala etter at prosjektet ble avsluttet.

Juristforbundets president, Håvard Holm, deltok også med en innledning. Fremleggelsen av rapporten foregikk i Juridisk fakultetsbibliotek i Oslo.