Tilbud om høyskolestudier for erfarne tillitsvalgte

Publisert 12.09.2019

Juristforbundets hovedstyre har vedtatt å tilby erfarne tillitsvalgte et gratis høyskolestudium i «Forhandling og påvirkning» og «Retorikk og argumentasjon». Tilbudet gis i samarbeid med Høyskolen Kristiania, og hvert av de to emnene gir 7,5 studiepoeng.

Studiet er i hovedsak nettbasert, men med to halvannen dags samlinger i løpet av semesteret, samt hjemmeoppgave og eksamen. Det legges opp til at studentene gjennomfører begge emnene i løpet av ett år med eksamen i det enkelte emnet hvert semester. Oppstart er i januar 2020, og siste eksamen gjennomføres i desember samme år.

«Forhandling og påvirkning» gir en innføring i ulike teorier og prinsipper som inngår i planlegging, ledelse og gjennomføring av forhandlinger og påvirkning overfor ulike målgrupper, samt situasjonsanalyse, strategiutforming og prosesshåndtering. Fagansvarlig for dette emnet er Olav Johansen, høyskolelektor ved Institutt for ledelse og organisasjon.

Under emnet «Retorikk og argumentasjon» vektlegges klassiske retoriske virkemidler og analyseredskaper gjennom praktisk trening i argumentasjon, debatt, kommunikasjon og formidling. Fagansvarlig for denne emnedelen er Kjell Terje Ringdal, førstelektor i retorikk og massekommunikasjon.

Hvem kan søke?

Bakgrunnen for studieprogrammet er å utvide Juristforbundets tilbud til erfarne tillitsvalgte i alle sektorer. Aktuelle tillitsvalgte skal ha gjennomført Juristforbundets grunnkurs og/eller ha erfaring i rollen som tillitsvalgt slik at søker har opparbeidet seg et solid kompetanse- og erfaringsnivå.  

Finansiering

Juristforbundet vil dekke kostnadene til de søkerne som får plass på studieprogrammet. De som får plass på studieprogrammet forplikter seg til å gjennomføre de to emnene som inngår i programmet innenfor tidsrammen på ett år. Finansiering dekker også reise og opphold til samlingene.

Søknadsfrist

Aktuelle kandidater bes om å sende inn søknad om deltakelse på studieprogrammet innen 
15. oktober 2019. Søknad kan sendes til tillitsvalgt@juristforbundet.no

Våre seksjonstyrer vil bistå sekretariatet i utvelgelsen av kandidatene.