Ekstraordinært landsmøte i Norges Juristforbund

Det vil bli avholdt ekstraordinært landsmøte i Norges Juristforbund 4. november 2019.


Møtet holdes i Juslaben (1. etg.) i Juristenes Hus, Kristian Augusts gate 9, 0164 Oslo. Møtet starter klokken 17.30.

Saker til behandling i henhold til vedtektene:

  • Tilbud om kjøp av Advokatforeningens aksjer i Juristenes Hus
  • Vedtektsendringer
  • Avlønning av president og visepresident