Polens øverste dommer til Rettssikkerhetskonferansen

Publisert 17.06.2019
Foto: iStock/PhonolamaiPhoto
Dr. Małgorzata Gersdorf, førstepresident (justitiarius) i Polens høyesterett, kommer til Rettssikkerhetskonferansen 16. oktober. Hun vil foredra om polske myndigheters angrep på domstolenes uavhengighet i landet.

Gersdorf har valgt å stå i spissen for forsvaret av rettsstaten i Polen og uavhengighet for dommerne. Myndighetene har forsøkt å presse henne ut av embetet, men har ikke lykkes – så langt.

Foredraget fra den polske dommeren følges opp av to journalister fra Morgenbladet, Hanne Østli Jakobsen og Maria Reinertsen, som har kartlagt hvordan vedtatte lovendringer i en rekke europeiske land svekker demokratiet.

Rettssikkerhetskonferansen arrangeres av Juristforbundet for 12. gang i Gamle Logen i Oslo onsdag 16. oktober kl. 08.30-11.45. Program og påmelding.

Forvaltningsskikk og digitale bevis

Professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen, Camilla Bernt, kom i fjor med en bok om god forvaltningsskikk sammen med sin far, professor em. Jan Fridthjof Bernt. Den har undertittelen «rettssikkerhet, kommunikasjon og konfliktforståelse». Nå etablerer de to et eget fag om dette for jusstudentene i Bergen, og Camilla Bernt vil gi konferansedeltakerne innsikt i fagområdet.

Svenske Jonas Ekfeldt tok for få år siden den juridiske doktorgraden på tema digitale bevis, et fagområde han mener det er altfor lite kunnskap om blant dommere, advokater og påtalemyndighet. Han vil foredra under tittelen «Rättssäkerhetsaspekter på domarens bevisvärdering när digitala bevis har avgörande betydelse för målet».

En annen digital utfordring er netthandel og vår tidvis ukritiske aksept av salgsbetingelser. Fagdirektør for digitale tjenester i Forbrukerrådet, Finn Myrstad, kommer med foredraget: «I agree» - velger vi bort rettssikkerheten når vi godtar avtaler på nett?

Rettssikkerhetsprisen for 14. gang

Det årvisse høydepunktet på Rettssikkerhetskonferansen er utdelingen av Rettssikkerhetsprisen for 14. gang og det alltid populære foredraget fra prisvinneren. Juryen har i år fått rekordmange nominasjoner, hele 24. Juryleder Jon Wessel-Aas har sammen med resten av juryen kåret årets vinner, men navnet offentliggjøres ikke før 4. september.

Se program og påmelding til Rettssikkerhetskonferansen