Rettssikkerhetsprisen deles ut på onsdag

Publisert 14.10.2019

Avtroppende riksadvokat Tor-Aksel Busch mottar Rettssikkerhetsprisen. Fotomontasje: Fartein Rudjord/Juristforbundet/Riksadvokaten

Riksadvokat Tor-Aksel Busch mottar prisen på Rettssikkerhetskonferansen på onsdag. Dit kommer også førstepresidenten i Polens høyesterett som skal snakke om myndighetenes angrep på rettsstaten

Kamp mot netthets

Det har aldri vært flere nominerte til prisen enn i år. Likevel var juryen, bestående av Jon Wessel-Aas, Anine Kierulf, Anders Anundsen, Eirin Eikefjord og Susann Funderud Skogvang enstemmig i sin avgjørelse. I begrunnelsen trekkes det fram flere punkter som viser Busch’ engasjement for rettsstatens prinsipper.

  • Som riksadvokat har han løftet fram bekjempelse av hatkriminalitet og netthets mot politikere.
  • Hans klare anbefaling om å avskaffe juryordningen begrunnet i rettssikkerheten.
  • Fokuset på vold i nære relasjoner og overgangen fra politiets forenklede behandling til å gjøre dette til prioriterte saker for påtalemyndigheten.
  • Ikke minst har han vektet balansegangen sikkerhet/frihet på en god måte og minnet politikere om nettopp den når de selv har presset på for å fremstå som «handlekraftige».

Polsk angrep på rettsstaten

I tillegg til riksadvokaten kommer det flere interessante gjester som skal holde innlegg. Blant andre førstepresidenten i Polens høyesterett, Malgorzata Gersdorf. Hun skal snakke om hvordan landets regjering har gjort flere kontroversielle grep for å svekke domstolenes uavhengighet. Tiltakene har ført til sterk kritikk fra EU gjentatte ganger.

Blant annet har den polske regjeringen tatt kontroll over dommerutnevnelsene i landet, og innførte en lov som skulle tvinge høyesterettsdommerne til å gå av fem år før opprinnelig pensjonsalder. Gersdorf som selv ville blitt rammet av loven kaller prosessen en "utrenskning", mens regjeringen på sin side sier de ønsket å bli kvitt dommere fra kommunisttiden. Etter krav fra EU-domstolen reverserte myndighetene til slutt pensjonsloven.

Det offisielle programmet for Rettssikkerhetskonferansen varer fra kl. 08:30 - 12:00 i Gamle Logen onsdag 16. oktober. Journalister som ønsker å dekke arrangementet er velkomne, og bes ta kontakt med kommunikasjonsrådgiver Vegard Valestrand.