Skal styrke medlemsfordelene

Publisert 29.10.2019

Foto: iStock/agrobacter

Juristforbundets hovedstyre har nedsatt et utvalg for å utvikle og styrke tilbudet av rabattavtaler og andre medlemsfordeler. Utvalget skal både vurdere nåværende medlemsfordeler og eventuelt inngå nye gunstige avtaler.

Det skal forhandles frem et begrenset antall rabattavtaler med eksterne leverandører som gir medlemmene relevante økonomiske fordeler. Det skal også gå gjennom dagens rabattavtaler for å avgjøre om de skal videreføres eller avvikles. Utvalget kan inngå og avslutte avtaler, med unntak av avtaler som gjelder bank- og forsikringstjenester som skal videreføres slik de er i dag.

Grønn og miljøvennlig profil

Ved inngåelse av rabattavtaler skal utvalget som hovedregel legge vekt på grønn/miljøvennlig profil, og det skal ta hensyn til de ønsker fra medlemmene som har kommet frem gjennom medlemsundersøkelser.

Avtalene som inngås må, ifølge utvalgets mandat, være minst like gode eller bedre enn tilsvarende avtaler i markedet, f.eks. avtaler som tilbys via OBOS og NAF.

Utvalget for medlemsfordeler består av Are Frykholm (JF-Stat), Gunnar Schjønsby (JF-Stat), Anders Schrøder Amundsen (JF-Privat), Sofie Rosvoll (JF-Student), Mathias Bjornes (JF-Kommune) og Linda Engebretsen fra sekretariatet.