2023

15. august 2023
Hvorfor er strandsonen så hellig?

Dette spørsmålet stilte Juristforbundet til panelet i et debattmøte forbundet arrangerte under Arendalsuka. Politikerne på s...

15. august 2023
Nyttig dialog med medlemmer under Arendalsuka

Over 40 medlemmer fra Agder møtte Juristforbundets ledelse til foredrag, kveldsmat og mingling under Arendalsuka. For de øve...

4. august 2023
Sats på juridisk forskning, Sandra!

Juristforbundet gratulerer Sandra Borch (Sp) med den nye jobben som forsknings- og høyere utdanningsminister. Som jurist sel...

6. juli 2023
Truer Russland oss?

Er Russland en trussel mot norsk rettsstat, rettssikkerhet og demokrati? Spørsmålet stilles på Rettssikkerhetskonferansen 18...

5. juli 2023
Ser vi rettsstatens blindsoner?

Hvordan bruke historien og erfaringene til å bygge en sterkere rettsstat? Spør direktør Adele Matheson Mestad ved Norges ins...

5. juli 2023
Er straffene strenge nok?

Folk rettsoppfatning er tema for en fersk rapport fra Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet. Her kommer det frem et...

3. juli 2023
Juristforbundet på Arendalsuka

Debatt om kommunenes disponering av strandsonen, debatt om den kommende nasjonale digitaliseringsstrategien, faglig kveldsma...

30. juni 2023
Juristforbundets første rapport om åpenhetsloven

Åpenhetsloven har som mål å sikre at virksomheter respekterer grunnleggende menneskerettigheter og sørger for anstendige arb...

30. juni 2023
La jurister møte innbyggerne i første linje

– Juristforbundet støtter forslaget om en landsdekkende førstelinjetjeneste for rettshjelp, men for å sikre innbyggernes ret...

29. juni 2023
Hvorfor lyttet de ikke til juristene?

Mange spør seg hvordan det er mulig å være så blind for egen inhabilitet som det to av regjeringens mest erfarne statsråder ...

22. juni 2023
Lønnsoppgjøret mellom Akademikerne Helse og Spekter er i havn

Årets oppgjør har landet med resultater litt i overkant av frontfaget.

19. juni 2023
Kravene til offentlighet må opprettholdes

Justis- og beredskapsdepartementet foreslår et tillegg til offentleglova § 14 som åpner for at organinterne dokumenter kan u...

8. juni 2023
Her er seksjonenes satsningsområder

Bidra til at medlemmene blir relevante aktører i digitaliseringen. Satsing på de tillitsvalgte. Juridisk kompetanse over hel...

8. juni 2023
Forsvarte grunnloven på Tillitsvalgtkonferansen

– Grunnloven har stått seg gjennom generasjoner og kriser. Den har gitt rom for parlamentarisme og bidratt til rettssikkerhe...

8. juni 2023
Tør dere snakke med oss?

Juristforbundet vil ivareta medlemmenes interesser og utfordringer i hele sin bredde. Vi vil ta opp saker som gjelder medlem...

26. mai 2023
Juristforbundet vil styrke rettshjelpstilbudet til innsatte

SV har fremmet forslag i Stortinget om å styrke rettshjelpstilbudet for innsatte gjennom en advokatordning for fengslene. Nå...

25. mai 2023
Prisveksten spiser opp lønnsoppgjøret – reallønnsnedgang i 2023?

I revidert nasjonalbudsjett anslår regjeringen en prisvekst på 5,4 % i 2023. Dersom regjeringen får rett blir det ikke økt k...

25. mai 2023
Juristforbundet på Pride!

Det er snart ett år siden skuddene falt mot Per på Hjørnet og London.  Juristforbundet markerer dette sammen med Juristforbu...

10. mai 2023
Nå starter de lokale forhandlingene i Samfunnsbedriftene

Akademikerne og de andre forhandlingssammenslutningene ble tirsdag kveld enige med Samfunnsbedriftene i de sentrale forhandl...

9. mai 2023
Forhandlingene med Samfunnsbedriftene er i gang

– Vi forventer reelle lokale forhandlinger for våre medlemmer i tariffområdet Samfunnsbedriftene, sier Sonia Monfort Roedelé...