2023

Ny, og bedre, hovedavtale i staten
11.01.2023

Hovedsammenslutningene (Akademikerne, Unio, LO og YS) og Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) har forhandlet frem en ny...

Les mer
Husk lønnsundersøkelsen

Lønnsundersøkelsen er nå sendt ut til alle yrkesaktive medlemmer. Enten du forhandler din egen lønn, eller lønnen forhandles...

Les mer
Vil du bidra til å påvirke inkludering og mangfold i arbeidslivet?
04.01.2023

Juristforbundets inkluderings- og mangfoldsutvalg søker nå etter minst to nye medlemmer.

Les mer
1 2