– Kontroll med politiet er helt avgjørende i en rettsstat

Publisert 07.09.2023

Juristforbundets president Sverre Bromander

5118 mennesker i Oslo sentrum fått tilbud om kvittering. Juristforbundet har samarbeidet med politiet i Oslo under hele prøveperioden.

Oslo politidistrikt har hatt en prøveordning med kvittering til personer som har blitt stoppet og kontrollert av politiet. Ordningen ble gjennomført i Oslo sentrum i perioden 5.desember 2022 til 3. september 2023.

I dag presenterte Politioverbetjent Halvor Grønli tallene fra prøveordningen, på Juristforbundets frokostsemnar.

I perioden har 5118 mennesker i Oslo sentrum fått tilbud om kvittering. 3035 har tatt imot kvittering og 1414 har ikke ønsket kvittering da de ble stoppet og kontrollert av politiet.

– Kontroll med politiet er helt avgjørende i en rettsstat. Så kan vi diskutere hvilke kontrollmekanismer og omfanget av dem. Men i et demokrati skal makt og myndighetsutøvelse kontrolleres. Så tror jeg dette også vil være bra for tilliten til politiet. Ettersom politiet har voldsmonopol og er inngangsporten til strafferettsforfølgning er det prinsipielt viktig at vi har kontrollmekanismer som inngir tillit, sier Juristforbundets president Sverre Bromander.

– Juristforbundet har samarbeidet med politiet i Oslo under hele prøveperioden. Vi setter pris på det gode samarbeidet som har vært. Det er for tidlig å konkludere, men Juristforbundet vil delta aktivt i oppfølgingen av evalueringsrapporten, sier Bromander.
Tallene skal evalueres av Oslo Economics og NIBR, som skal levere sin evaluerings-rapport i desember 2023.