Truer Russland oss?

Publisert 06.07.2023

Foto: Leo Lintang

Er Russland en trussel mot norsk rettsstat, rettssikkerhet og demokrati? Spørsmålet stilles på Rettssikkerhetskonferansen 18. oktober mot et bakteppe av større spenning og usikkerhet i Europa, en pågående krig og en digitalisering vi ikke helt har kontroll over.

Juristforbundet inviterer til en analyserende samtale om spørsmålet med spesialrådgiver Eskil Grendahl Sivertsen ved Cyber-Social Propaganda & Influence, Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), direktør Iver B. Neumann ved Fridtjof Nansens Institutt og PST-sjef Beate Sjaastad. Samtalen ledes av Vegard Valestrand fra Juristforbundet.

Meld deg på konferansen

Rettssikkerhetskonferansen arrangeres for 16. gang av Juristforbundet onsdag 18. oktober kl. 12.00 i Gamle Logen i Oslo. Her kan du melde deg på.

Rettssikkerhetskonferansen åpnes av Juristforbundets president Sverre Bromander, og årets Rettssikkerhetspris blir delt ut. Vinneren vil også holde det tradisjonsrike Rettssikkerhetsforedraget.

Konferansen ledes av Juristforbundets kommunikasjonsrådgivere Iselin Øverbø og Vegard Valestrand. Etter konferansen blir det som vanlig baksnakk, en mulighet for å reflektere over konferansens temaer over et glass.