Sats på juridisk forskning, Sandra!

Publisert 04.08.2023

Sandra Borch er ny minister for forskning og høyere utdanning. Foto: Torbjørn Tandberg

Juristforbundet gratulerer Sandra Borch (Sp) med den nye jobben som forsknings- og høyere utdanningsminister. Som jurist selv håper forbundet hun ser viktigheten av bedre finansiering av vårt fagfelt, og at juridisk forskning blir prioritert langt høyere. Det er viktig for hele samfunnet.

Når Borch skifter departement fra landbruk til utdanning og forskning, er det flere nye saker hun må sette seg inn i. En av dem er svært viktig for Juristforbundets medlemmer; økt satsning på jussen – i alle dens former.

Stor betydning for samfunnet

– Det er ikke lenge siden forskningsdekanene ved de tre juridiske fakultetene etterlyste et betydelig finansieringsløft. Det er det verdt å lytte til, og vi håper den nye ministeren, som selv er utdannet jurist, ser behovet. Å bygge kunnskap om hva som er gjeldende rett i et samfunn i endring, og med en mye større grad av internasjonalisering, er ikke bare av interesse for de juridiske forskningsmiljøene – det er av stor betydning for oss som samfunn», sier Sverre Bromander

I tillegg trengs det også bedre finansiering av selve jusstudiet. Jusstudiet har lenge vært underfinansiert og oppfattes feilaktig som billig og enkelt å starte opp. Juristforbundet har advart mot konsekvenser av for lite satsing på den juridiske utdanningen i Norge, og fikk gehør for dette fra utdanningskomiteen på Stortinget i vår, hvor Juristforbundet deltok på høringen.  

Da de la fram sin innstilling til regjeringens stortingsmelding om framtidig kompetansebehov trakk komiteen fram nettopp våre innspill på feltet: «For at offentlig sektor skal kunne bidra til å utvikle og ta i bruk digitale og teknologiske nyvinninger i sin tjenesteyting, er det viktig å styrke den rettsvitenskapelige forskningen på forvaltnings- og velferdsnivå. […] «Flertallet mener det er viktig å fortsette satsingen på forskning og utdanning med fokus på forholdet mellom norsk rett og internasjonal rett», skrev komiteen da

Forventer oppfølging

– Vi forventer nå at den nye statsråden på feltet følger opp innspillene fra både fagmiljøer og Stortingets klare uttalelser. Marsjordren fra Stortinget var tydelig. Dette vil også gjøre politikerne og politikken bedre. Manglende investering i forskning og kunnskap på det rettsvitenskapelige området kan koste dyrt, både menneskelig og økonomisk, noe dessverre EØS-skandalen kan være et brutalt eksempel på, avslutter Juristforbundets president.