Hvorfor lyttet de ikke til juristene?

Publisert 29.06.2023 av Are Andersen Skjold-Frykholm og Arild Hjelmervik, nestleder og styremedlem i Juristforbundet - Stat

Tonje Brenna og Anette Trettebergstuen. Foto: Lilja C. Hendel/Kulturdepartementet

Mange spør seg hvordan det er mulig å være så blind for egen inhabilitet som det to av regjeringens mest erfarne statsråder viste seg å være. Vi lurer på hvorfor de ikke lyttet til juristene.

Å være minister er ikke en jobb, det er et verv – et tillitsverv. De er øverste leder for departementene, hvis oppgave er å utøve myndighet, primært gjennom enkeltvedtak og forskrifter. Vi skal ha likhet for loven i Norge, og avgjørelser skal tas etter en objektiv vurdering av regler og faktum. Da er det forstemmende å høre at både Anette Trettebergstuen og Tonje Brenna har gjort så alvorlige feil knyttet til habilitet. Begge har gitt verv og medfølgende goder til venner og bekjente de står nære.

Reglene om habilitet skal forhindre nettopp dette. De skal sikre at den som forbereder og den som tar avgjørelsen ikke er påvirket av utenforliggende hensyn. Som for eksempel vennskap. Likevel har både kulturministeren og kunnskapsministeren gjort grove feilvurderinger av egen habilitet. Hvorfor har de ikke hørt på gode råd fra fagfolkene sine?

Dessverre er dette symptomatisk for mer enn bare de to aktuelle sakene som har versert i mediene. Vi opplever at juristers rolle og kompetanse ikke verdsettes nok. Det er paradoksalt i et samfunn som blir mer og mer lovregulert. Juristforbundet har tett opptil 1 000 dyktige medlemmer i alle de ulike departementene. Jurister som kan habilitetsreglene og som mer enn gjerne gir råd om hva som er lov. Hvorfor lytter ikke regjeringen til juristene når de skal ta avgjørelser?

Vi benytter anledningen til å gratulere Lubna Jaffery som ny kulturminister, og oppfordrer henne og resten av statsrådskollegiet til å ta i bruk juristene de har til disposisjon. Bruk dem, lytt til dem og følg regelboka!