Tør dere snakke med oss?

Publisert 08.06.2023

Juristforbundet vil ivareta medlemmenes interesser og utfordringer i hele sin bredde. Vi vil ta opp saker som gjelder medlemmenes arbeidssituasjon med arbeidsgivere, med politikere og i samfunnsdebatten. Da trenger vi innspill fra dere tillitsvalgte. Tør dere å snakke med oss?

Spørsmålet vil virke unødvendig for ganske mange, men vi opplever stadig at tillitsvalgte vegrer seg for å ta opp ting med Juristforbundets sentrale tillitsvalgte og ansatte. Dette kan skyldes press fra arbeidsgiver, usikkerhet rundt regel- og avtaleverk, eller andre årsaker.

Derfor sender forbundet i dag ut en spørreundersøkelse til alle våre tillitsvalgte for å kartlegge ytringsklimaet den enkelte opplever i sin hverdag. Tør dere å ytre dere – internt på arbeidsplassen, til Juristforbundet eller i media?

Med svar på disse spørsmålene kan forbundet legge bedre til rette for at de tillitsvalgte får støtte til å utføre vervet sitt – og enkeltmedlemmene kan få bedre oppfølging fra sin lokale tillitsvalgte.

Undersøkelsen ble lansert i dag av president Sverre Bromander på Tillitsvalgtkonferansen i Larvik. Svarfristen er 23. juni.