Barnevernets rettssikkerhetsproblem

Publisert 18.08.2023 av Benedicte Gram-Knutsen, visepresident i Juristforbundet og Kay André Brudvik Haugen, leder av Juristforbundet - Kommune.

Benedicte Gram-Knutsen, visepresident i Juristforbundet og Kay André Brudvik Haugen, leder av Juristforbundet - Kommune. Foto: Thomas Haugersveen

Under Arendalsuka ble det diskutert hvordan man kan bedre rettssikkerheten i barnevernet. Da er det urovekkende at juristene ikke prioriteres høyere.

Universitetet i Stavanger arrangerte debatten «Barnevern og Bollywood – et barnevern under økt press?». Den tok utgangspunkt i den mye omtalte Bollywoodfilmen som handler om en barnevernssak fra Stavanger, hvor et indisk par ble fratatt omsorgsretten for sine to barn. Dette har vi i Juristforbundet omtalt tidligere, og sagt at hvis barnevernet skal styrkes og kvaliteten heves, må det flere ressurser og mer kompetanse inn i tjenesten.

Med i debatten var både politikere, representanter fra akademia og landsforeningen for barnevernsbarn. Men ingen av de nevnte viktigheten av juridisk kompetanse i barnevernet. Dette til tross for at vi vet at det er mangelvare i det som er en av landets viktigste offentlige tjenester. At barnas og foreldrenes rettssikkerhet svekkes uten jurister til å behandle sakene er for meg helt klart.

Derfor var det godt å se at barnevernssjefen i Stavanger kommune snakket vår sak i debatten. Jakob Bråtå har tidligere hatt suksess i Karmøy kommune med å satse på juridisk kompetanse i barnevernstjenesten. Han ser verdien av å ha folk som virkelig kan loven når disse kompliserte sakene oppstår. Han er klar på at jurister i barnevernet kombinert med advokatbistand til den private part på et tidlig tidspunkt er en forutsetning for å styrke rettssikkerheten. Metoden Bråtå har utviklet har Juristforbundet også spilt inn i forbindelse med høringen om barnevernet tidligere i år.

Nå har Bråtå overtatt ansvaret for barnevernet i Stavanger og skal gjenta suksessen der. Vi vet også at det er flere andre steder i landet som innfører samme modellen. Det er positive signaler. Ikke bare for våre medlemmer som jobber i barnevernet, men for alle aktørene som er involvert i barnevernssaker. Juristforbundet ønsker å samarbeide med Bråtå for å implementere metoden i alle landets kommuner