2023

25. mai 2023
Prisveksten spiser opp lønnsoppgjøret – reallønnsnedgang i 2023?

I revidert nasjonalbudsjett anslår regjeringen en prisvekst på 5,4 % i 2023. Dersom regjeringen får rett blir det ikke økt k...

25. mai 2023
Juristforbundet på Pride!

Det er snart ett år siden skuddene falt mot Per på Hjørnet og London.  Juristforbundet markerer dette sammen med Juristforbu...

10. mai 2023
Nå starter de lokale forhandlingene i Samfunnsbedriftene

Akademikerne og de andre forhandlingssammenslutningene ble tirsdag kveld enige med Samfunnsbedriftene i de sentrale forhandl...

9. mai 2023
Forhandlingene med Samfunnsbedriftene er i gang

– Vi forventer reelle lokale forhandlinger for våre medlemmer i tariffområdet Samfunnsbedriftene, sier Sonia Monfort Roedelé...

5. mai 2023
Lønnsoppgjøret i staten – Dette betyr resultatet for deg!

Fredag 28. april kom Akademikerne og staten til enighet i årets mellomoppgjør. Juristforbundet er en del av Akademikerne som...

3. mai 2023
Stopp forskjellsbehandlingen av barn på flukt

Vi har et problem når asylsøkende barn går under migrasjonssystemet og blir sett på som et problem av et system som ikke tar...

30. april 2023
Akademikerne har kommet til enighet med Oslo kommune

– Det har vært krevende, men vi er fornøyde med et resultat som løfter ansatte med høyere utdanning. Det er avgjørende for a...

29. april 2023
Akademikerne til enighet med KS i lønnsforhandlingene

– Vi er godt fornøyde med at lektorene har blitt prioritert i årets lønnsoppgjør etter flere år med reallønnsnedgang, sier T...

28. april 2023
Akademikerne enige med staten

Resultatet betyr en samlet økonomisk ramme på 5,2 prosent. Nå skal de lokale partene forhandle om fordelingen av midlene lok...

27. april 2023
Enighet i de innledende sykehusforhandlingene

Akademikerne helse og Spekter kom torsdag ettermiddag til enighet i de innledende forhandlingene i årets mellomoppgjør i syk...

27. april 2023
Forventer reallønnsvekst for kommuneansatte

- Kommune-Norge er helt avhengig av høyt utdannede for å levere gode
tjenester og da må vi investere i dem, sier leder ...

27. april 2023
Krever reallønnsvekst for sykehusansatte

- Sykehusene må bruke lønn for å beholde høyt utdannede ansatte både i klinikken og i administrasjonen, sier Rune Frøyland, ...

27. april 2023
- Må hindre kompetanseflukt fra kommunen

– Oslo kommune trenger høyt utdannede for å levere gode tjenester.  Etter år med reallønnsnedgang er det viktig at kommunen ...

27. april 2023
Krever reallønnsvekst i staten

Deler av staten sliter med å beholde og rekruttere høyt utdannede, og lønnsgapet mellom offentlig og privat sektor øker. Den...

18. april 2023
Lønnsforhandlingene i sykehusene er utsatt

Partene er enige om å utsette forhandlingene til streiken i frontfaget er over og frontfagsresultatet er klart.

18. april 2023
Forhandlingsstart i kommunesektoren utsettes

Partene i tariffoppgjøret i kommunesektoren er enige om å utsette oppstarten av forhandlingene på grunn av streiken i frontf...

17. april 2023
Innfør juristtittelen

I statlig sektor er vi jurister blant de få som ikke har egne stillingskoder. Det er ingen som stiller spørsmål ved stilling...

13. april 2023
Foreslå kandidater til Rettssikkerhetsprisen

Noen gjør mer for rettssikkerheten enn andre. Noen kjemper hardere for at loven skal være lik for alle, at alle skal ha samm...

29. mars 2023
Holter og Holmøyvik i juryen for Rettssikkerhetsprisen

Katrine Holter og Eirik Holmøyvik er utnevnt som nye medlemmer av juryen for Rettssikkerhetsprisen. Prisen deles ut på Retts...

9. mars 2023
Akademikerne er største hovedsammenslutning i staten

Akademikerne går forbi LO, og forhandler nå for i overkant av 42 000 ansatte i staten.