Nyttig dialog med medlemmer under Arendalsuka

Publisert 15.08.2023

Over 40 medlemmer fra Agder møtte Juristforbundets ledelse til foredrag, kveldsmat og mingling under Arendalsuka. For de øverste tillitsvalgte og ansatte ga dette en etterlengtet mulighet til å ta pulsen på medlemmenes arbeidssituasjon og utfordringer. De reiser hjem fra sørlandsbyen med mange tips om hva forbundet bør fokusere på.

Presidenten og visepresidenten, Sverre Bromander og Benedicte Gram-Knutsen, ønsket velkommen, minnet om Juristforbundets øvrige arrangementer under Arendalsuka og fortalte litt om hvilke saker som står øverst på forbundets agenda for tiden. Bromander trakk særlig frem to fagområder: Juridisk forskning og utdanning, og den digitale utviklingen og hva den vil bety for jurister i både privat og offentlig sektor.

Kunstig intelligens og virtual reality

Det siste temaet ble fulgt opp med et foredrag av lederen for Juristforbundet Tech Forum, Joachim Benno, som tok for seg utviklingen av bl.a. kunstig intelligens og virtual reality. Han begynte og avsluttet foredraget med å spørre om hvorfor jurister skal være opptatt av dette. Benno kom selv med flere svar:

  • Verdiskapning
  • Effektivisering
  • Bedre tjenester til innbyggerne
  • Innovasjon og utvikling
  • Internasjonal konkurransekraft
  • Utjevning av geografiske forskjeller
  • Hva skal overta etter oljen?

Hva er medlemmene opptatt av?

Etter en kort gjennomgang av de mest sentrale medlemsfordelene, bl.a. Jurisforbundets advokatkontor som gir arbeidsrettslig bistand og karrieretjeneste som stadig utvides, ble det servert kveldsmat.

Dette ga muligheter for en både hyggelig og nyttig dialog mellom de lokale medlemmene og de sentrale tillitsvalgte og ansatte. Her fikk gjestene fra Oslo innsikt i arbeidssituasjonen for medlemmene rundt i Agder, hva de er opptatt av og hva de ønsker fra Juristforbundet.