Rettssikkerhetsprisen til arbeid for å avdekke justismord

Publisert 12.09.2023

Vinnere av Rettssikkerhetsprisen 2023, Lars Mikkel Tronsrud, Bjørn Olav Jahr, Halvard Sivertsen.

Juristforbundets rettssikkerhetspris for 2023 tildeles Lars Mikkel Tronsrud, Halvard Sivertsen og Bjørn Olav Jahr for deres fremtredende roller i arbeidet for gjenopptakelse av drapsdommen mot Viggo Kristiansen. Jahr tildeles prisen også for sitt arbeid i Birgitte Tengs-saken.

Selv om det ikke burde være slik, er innsats fra frivillige hjelpere og frilansjournalister fortsatt viktig for å avdekke justismord. Med årets pristildeling ønsker juryen også å markere betydningen av den frivillige innsatsen for rettssikkerhet som er lagt ned fra alle ildsjeler i Baneheia-saken og lignende saker.

Tronsruds og Sivertsens uegennyttige innsats

Som frivillig hjelper inntok Lars Mikkel Tronsrud en uformell lederrolle i arbeidet for å få gjenopptatt Viggo Kristiansens sak. Som hardtarbeidende strateg har han bl.a. utarbeidet sentrale dokumenter i gjenopptakelsessaken.

Sivilingeniør Halvard Sivertsen har fra pensjonisttilværelsen lagt ned en stor innsats i å utarbeide rapporter med nye analyserer av sentrale bevis, med betydning for gjenåpningen og den senere frifinnelsen.

Juryen er imponert over de svært aktive rollene som Sivertsen og Tronsrud har påtatt seg for å fremme rett og hindre urett. På en uselvisk og uegennyttig måte har begge ofret flere tusentalls timer av egen fritid til å rydde opp i feil som rettssystemet tidligere skulle tatt ansvar for. Deres innsats belyser betydningen av den rettskafne enkeltborger i rettsstaten, som ikke gir seg før rettferdigheten skjer fyllest.

Jahrs kompromissløse gravejournalistikk

Bjørn Olav Jahr tildeles rettssikkerhetsprisen for sin utrettelige journalistiske innsats i Baneheia-saken og Birgitte Tengs-saken. Med sine tre bøker om sakene og øvrig formidlingsarbeid, har Jahr spilt en sentral rolle når det gjelder å snu folkeopinionen og pressen i begge saker.

I Tengs-saken pekte Jahr i anonymisert form på den mann som i dag er tiltalt for drapet. Jahrs grundige gravejournalistikk bidro ganske sikkert til å øke presset mot myndighetene for å se på saken på ny.

Jahr høstet lenge lite anerkjennelse for sin innsats. Men hverken tid eller motstand stogget hans engasjement. Jahrs arbeid er et eksempel på en kompromissløs, sannhetssøkende gravejournalistikk som etter juryens oppfatning gjør rettssystemet bedre og tryggere.

Rettssikkerhetsprisen deles ut på Rettssikkerhetskonferansen 18. oktober kl. 12.00 i Gamle Logen, Oslo.

Les juryens begrunnelse