2023

8. mars 2023
Dette er nytt på arbeidsrettens område

Det skjer mye på arbeidsrettens område. Stortinget har vedtatt flere lovendringer som trer i kraft i løpet av 2023, enkelte ...

8. mars 2023
Marianne Børseth Steensby er Politijuristenes nye leder

Politijuristene valgte ny leder 8. mars, og passende nok ble det en kvinne. Marianne Børseth Steensby blir med det historisk...

8. mars 2023
Lovendring for likestilling

Når næringslivet ikke har klart å rekruttere flere kvinner inn styrer, er det nødvendig med en lovendring for mer likestilli...

6. mars 2023
Det kjipe, flotte kontoret

For den store majoriteten av jurister er enekontor mest produktivt. Arkitektene foretrekker små og mellomstore landskap.

1. mars 2023
Akademikerne vokser mest av hovedorganisasjonene

Akademikerne vokser med nærmere 12 000 medlemmer fra 2022, og har nå over 255 000 medlemmer.

27. februar 2023
Juristforbundet skal inn i sitt første lønnsoppgjør i finanssektoren

Juristforbundet har over 100 medlemmer i DNB, og vokser stadig. Vi har nå fått på plass overenskomster i tre av bankens virk...

21. februar 2023
Statsansatte med reallønnsnedgang i fjor

Lønnsveksten for ansatte i staten ble på 4,4 prosent i fjor, mens prisveksten var på hele 5,8 prosent. Dette viser den forel...

21. februar 2023
Kommuneansatte ble fjorårets lønnstapere

Lønnsveksten for ansatte i kommunene ble på 3,9 prosent i fjor, mens prisveksten var på hele 5,8 prosent. Dette viser den fo...

20. februar 2023
AKADEMIKERNE: Bekymret for at lønnsgapet til privat sektor øker

­– Konkurransen om høyt utdannede er stor. Nå som mange i tillegg har en trangere økonomi, er det helt avgj...

Mistenkte barns rettsikkerhet må styrkes

Politiets avhørsmetoder har blitt utviklet de siste årene, også inn mot avhør av fornærmede barn. Det samme kan ikke sies om...

Takk for tilliten!

Myten om at verdiene skapes i privat sektor og forbrukes av offentlig sektor lever dessverre godt. Men det er selvfølgelig i...

6. februar 2023
Otne lea sámi álbmotbeaivi/I dag er det samenes nasjonaldag

Samenes nasjonaldag 6. februar er samenes 17. mai, Valentinsdag og Pride – en dag da samene feirer kjærligheten til og stolt...

3. februar 2023
Jurist ny hovedtillitsvalgt for Oslo-akademikerne

Zehra Süslü fra Juristforbundet er valgt som en av tre hovedtillitsvalgte for Akademikerne i Oslo kommune.

26. januar 2023
Brudvik Haugen ny leder for kommunejuristene

Kay André Brudvik Haugen fra Bergen kommune ble valgt til ny leder av Juristforbundet – Kommune på årsmøtet i Stavanger 26. ...

Bruk den juridiske kompetansen i staten

Jurister i statlig sektor skal bruke kompetansen sin til å sørge for rettssikkerhet og høy kvalitet på tjenestene til innbyg...

16. januar 2023
30 prosent har opplevd diskriminering

Rundt halvparten av medlemmene mener arbeidsplassen er opptatt av inkludering, mangfold og diskriminering. Likevel oppgir 30...

11. januar 2023
Ny, og bedre, hovedavtale i staten

Hovedsammenslutningene (Akademikerne, Unio, LO og YS) og Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) har forhandlet frem en ny...