Juristforbundets første rapport om åpenhetsloven

Publisert 30.06.2023

Foto: Stortinget

Åpenhetsloven har som mål å sikre at virksomheter respekterer grunnleggende menneskerettigheter og sørger for anstendige arbeidsforhold. Juristforbundet er omfattet av åpenhetsloven, og lanserer nå vår første rapport for å vise hvordan vi etterlever loven.

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022, med første lovpålagte rapportering innen 30. juni 2023.

– Dette er en viktig lov som sikrer at menneskerettigheter blir fulgt, og at virksomheter operer med anstendige arbeidsforhold. Som en arbeidstakerorganisasjon er vi selvfølgelig svært opptatt av dette, dette er verdier vi setter veldig høyt, og vi har jobbet grundig med vår egen rapport, sier presidenten i Juristforbundet Sverre Bromander.

Juristforbundet har ikke avdekket brudd på grunnleggende menneskerettigheter eller anstendige arbeidsforhold i foregående rapporteringsperiode. Forbundet har heller ikke avdekket vesentlig risiko for brudd/negative konsekvenser som nevnt.

– I tillegg til selvransakelse av egen organisasjon plikter åpenhetsloven også at virksomheter vurderer leverandørkjeder og samarbeidspartnere. For eksempel har Juristforbundet en praksis for å sjekke at våre samarbeidspartnere innen hotellovernatting og arrangement har tariffavtale med sine ansatte. 

I oppfølgingen av utvalgte leverandører er det ikke avdekket funn som nødvendiggjør videre undersøkelser eller tiltak. Forbundet har imidlertid avdekket forbedringspotensiale hva gjelder forebyggende tiltak, og vil fokusere på utførelse av disse i kommende rapporteringsperiode.

–  Arbeidet med rapporten har vært en viktig påminner for oss om at vi aldri kan gjøre nok for å ivareta disse grunnleggende verdier som menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold utgjør, hverken hos oss selv eller hos våre leverandører og samarbeidspartnere. Arbeidet har også vist oss at vi kan bli enda bedre på noen områder, og da skal vi gjøre det vi kan for å løfte oss opp til best mulig nivå så raskt som mulig, sier Bromander.

Her kan du lese rapporten.