Juristforbundet vil styrke rettshjelpstilbudet til innsatte

Publisert 26.05.2023

Juristforbundets president Sverre Bromander. Foto: Thomas Haugersveen

SV har fremmet forslag i Stortinget om å styrke rettshjelpstilbudet for innsatte gjennom en advokatordning for fengslene. Nå har politikerne sjansen til å vise at de tar ansvar for rettssikkerheten, og ikke forventer at den skal ivaretas av advokaters dugnadsarbeid, sier Juristforbundet president.

De siste årene har vært preget av en rekke saker som omhandler brudd på innsattes rettigheter, med stikkord som isolasjon og nakenvisitasjon. Per dags dato finnes det ikke noe statlig organisert rettshjelpstilbud i fengslene. De som driver med oppsøkende virksomhet, er i hovedsak frivillige rettshjelpstiltak bestående av studenter.

Dette vil SV endre på, og tar i et representantforslag til orde for å starte et prøveprosjekt med en advokatordning for innsatte. Forslaget bygger på anbefalinger fra NOU 2020:5 Likhet for loven – lov om støtte til rettshjelp (rettshjelpsloven).

Forslaget går ut på å sette av fem årsverk til advokater som «for eksempel kan få betalt for å jobbe en viss andel av tiden med rettshjelp i saker knyttet til straffegjennomføring i fengslene i sin region». De skal prioritere saker som gjelder mange, og ellers de sakene som har størst velferdsmessig betydning for de innsatte.

- Juristforbundet er helt enig med forslagsstillerne om at det er et særlig rettshjelpsbehov for innsatte. Derfor støtter vi forslaget. Igjen har vi et eksempel på om Storting og regjering vil ta ansvar for rettssikkerheten, eller om de forventer at den skal ivaretas av advokaters dugnadsarbeid, sier Juristforbundets president Sverre Bromander.

Juristforbundet og Juristforbundet-Privat har tidligere støttet intensjonene i forslaget, men påpeker at dette er svært begrenset advokatordning for fengslene i form av fem årsverk til å arbeide med saker og som angår svært mange innsatte. Det er uansett er god start.

- For oss er det viktig å påpeke at tvangsinngrep overfor enkeltindivider ligger innenfor kjernen av legalitetsprinsippet. Vi har derfor en klar forventning om at forslaget følges opp, slik at vi er sikre på at de innsatte får tilgang til rettighetsbasert rettshjelp, sier lederen for Juristforbundet – Privat, Anders Schrøder Amundsen.

Du kan lese Juristforbundets innspill til forslaget i sin helhet her.