Juristforbundet på Arendalsuka

Publisert 03.07.2023

Debatt om kommunenes disponering av strandsonen, debatt om den kommende nasjonale digitaliseringsstrategien, faglig kveldsmat for medlemmene i Agder og digital involvering av medlemmer over hele landet. Dette er Juristforbundets planer for Arendalsuka.

Arendalsuka er møtestedet for politikere og media, interesseorganisasjoner og næringsliv. I år varer den fra 14. til 18. august, og arrangørene venter rundt 1700 arrangementer og 200 stands i sentrum av sørlandsbyen.

Debatter

Hvorfor er strandsonen så hellig?

Dette spør Juristforbundet om i en debatt tirsdag 15. august kl. 11.00. Hvorfor er bygging i strandsonen en evig hodepine for lokalpolitikere langs kyst og vassdrag? Hvordan kan kommunene følge lovverket, og hvor rause bør de være med dispensasjonene? Noe å tenke på før vi velger nye kommunestyrer?

I panelet møtes ordfører Beate Skretting (H), Grimstad kommune, stortingsrepresentant Helge André Njåstad (FrP), partisekretær Torkil Vederhus (MDG) og visepresident Benedicte Gram-Knutsen, Juristforbundet. Debattleder er Juristforbundets kommunikasjonsrådgiver Vegard Valestrand.

Henger vi med i europeisk digitalisering?

Stikker Norge hodet i sanden mens Europa digitaliseres? Hvordan unngå et nasjonalt juridisk vakuum? Disse spørsmålene stiller Juristforbundet Tech Forum og inviterer til debatt tirsdag 15. august kl. 16.00.

Norges nasjonale digitaliseringsstrategi skal etter planen være klar i løpet av første halvår 2024. Parallelt jobbes det med dette på EU nivå. Mens Norge skal gjennomføre EUs digitaliseringspolitikk, skjer dette ofte med begrenset debatt om nasjonalt handlingsrom. Behovet eller muligheten for nasjonale tilpasninger for å fremme norsk næringsliv og norsk syn på policyområdet, er sjelden opp til en bred og synlig offentlig debatt.

Har vi et nasjonalt juridisk vakuum? Har norske bedrifter nødvendige rammebetingelser for å delta i Europas digitale transformasjon, utvikle og benytte seg av innovative teknologiske løsninger? Hvilke krav stiller dette på den kommende nasjonale digitaliseringsstrategien?

Involvering av medlemmer

Når først en rekke av forbundets ledere er på plass, er det naturlig å invitere alle medlemmer i Agder til et faglig program og kveldsmat mandag 14. august kl. 18.00 på Strand Hotel Fevik. Alle får invitasjon via e-post og kan melde seg på med en lenke til nettstedet.

I år lager også Juristforbundet en liste over viktige arrangementer under Arendalsuka som vi anbefaler medlemmene å følge på direkte strømming eller i opptak. Strømmeguiden kommer rett over sommeren.

Dessuten vil delegasjonen plukke opp ny kunnskap, impulser og trender som deles i sosiale medier eller når Arendalsuka er over.