Wessel-Aas ny leder av Advokatforeningen

Publisert 28.05.2020

Jon Wessel-Aas, ny leder av Advokatforeningen

Jon Wessel-Aas fra Oslo ble i dag valgt som ny leder av Advokatforeningen. Wessel-Aas er partner i Advokatfirmaet Lund & Co. Han er tidligere leder av den norske avdelingen av Den internasjonale juristkommisjonen (ICJ) og har i flere år vært medlem av juryen for Rettssikkerhetsprisen.

– Juristforbundet vil gjerne få gratulere Jon Wessel-Aas varmt med valget som leder av Advokatforeningen. Vi har hatt et givende samarbeid med både ham og Advokatforeningen gjennom mange år og ser frem til å utvikle dette videre, sier president Håvard Holm.

Mange viktige saker
– Dette er en svært hyggelig tillitserklæring. Jeg gleder meg til å prøve å leve opp til de forventningene som ligger i dette, sammen med resten av hovedstyret, vår generalsekretær Merete Smith og foreningens øvrige organer, sa Jon Wessel-Aas til Advokatbladet etter valget.

– Det er mange viktige saker i den kommende perioden, der Advokatforeningen har en viktig rolle, herunder ny advokatlov, oppfølgning av Domstolkommisjonens arbeid og prosessen med ny rettshjelpslov, for å nevne noen, sa Wessel-Aas til Advokatbladet.

Ytringsfrihet og opphavsrett
Jon Wessel-Aas (53) er advokat med møterett for Høyesterett. Han har juridisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo og en grad i internasjonale relasjoner fra London School of Economics & Political Science. Han har vært hos flere advokatfirmaer var i 12 år advokat for NRK.

Han har særlig arbeidet med medierett, ytringsfrihet, personvern, opphavsrett og menneskerettigheter.

– I Juristforbundet har han gjort en solid innsats gjennom flere år som medlem av den uavhengige juryen for Rettssikkerhetsprisen, som forbundet har delt ut hvert år siden 2006. Han ledet bl.a. juryen da tidligere riksadvokat Tor-Aksel Busch fikk prisen i fjor, forteller Håvard Holm.