Samarbeidet med Fokus fortsetter

Publisert 04.05.2020

Foto: iStock.com/VisualCommunication

Rettssikkerhet og beskyttelse mot vold og overgrep for kvinner i Guatemala vil fortsatt være et satsningsområde for Juristforbundet. Hovedstyret har vedtatt å samarbeide med Fokus (Forum for kvinner og utviklingsspørsmål) om et nytt treårig prosjekt i det latinamerikanske landet.

Landsmøtet i Juristforbundet vedtok i november 2018 at én prosent av kontingentinntektene skal brukes til humanitær satsning. Ett av tiltakene innenfor denne satsningen er Fokus’ prosjekt i Guatemala, og hovedstyret har satt av kr 180 000 årlig til dette formålet i perioden 2020-2022.

Rettshjelp og politisk påvirkning

Fokus har i år gått på et nytt treårig prosjekt som skal gi rettshjelp til kvinner og jenter som har vært utsatt for seksualisert vold og drive politisk påvirkning for større rettssikkerhet og trygghet for denne gruppen. Prosjektet finansieres av Norad, men Fokus mangler egenandelen på 10 prosent som er forutsetningen for resten av finansieringen. Denne dekkes nå av Juristforbundet.

Juristforbundet har samarbeidet med Fokus gjennom mange år om prosjekter for å styrke rettssikkerheten i Guatemala, særlig for kvinner og barn. Ett eksempel er prosjektet for opplæring av det lokale politiet til å ivareta ofre for voldtekt og overgrep på en bedre måte. Her var Politijuristene en aktiv medspiller. Et annet prosjekt har arbeidet for rettshjelp til den undertrykte urbefolkningens kvinner i landet.

Les mer på fokuskvinner.no.