Jusstudenter straffes for å hjelpe

Publisert 11.08.2020 av Sondre Christoffer Karlsen Lie, leder av Juristforbundet – Student

Jusstudenter som bidrar til saksbehandling av dagpengesøknader hos NAV i forbindelse med koronasituasjonen, er ikke blant de som får fritak fra Lånekassens inntektsgrenser. Foto: iStock.com/benedek

Jusstudenter har den siste tiden bidratt til å saksbehandle de rekordmange søknadene NAV har fått om dagpenger og andre ytelser grunnet koronaviruset. Da er det urettferdig at de samme bidragsyterne skal bli straffet av Lånekassen fordi de har «tjent for mye».

Som student og mottaker av støtte fra Lånekassen er inntektsgrensen for 2020 kr 188 509. Tjener du mer enn det, reduseres stipendet gradvis etter hvor langt over grensen du er.

I mai 2020 vedtok Stortinget endringer i forskrift om regler for utdanningsstøtte 2019 – 2020.  Målet med endringen var å skjerme elever og studenter for negative økonomiske konsekvenser av tiltak for å motvirke spredning av koronaviruset. I forskriften ble det innført unntak fra inntektsgrensen for visse yrkesgrupper under koronakrisen. Lånekassen skulle, etter endringen, se bort ifra inntekt opptjent i perioden 1. mars – 31. august for studenter som jobber i

  • helse- og omsorgssektoren
  • Heimevernet eller Sivilforsvaret
  • politistudenter som melder seg til tjeneste

Kan tape penger ved å bidra

Jusstudenter midlertidig ansatt hos NAV er ikke blant de som får fritak. Til tross for at disse, sammen med de andre dyktige ansatte som jobber på spreng, den siste tiden har gjort det mulig å behandle søknader om dagpenger for rekordmange nordmenn. Og i den forlengelse innvilge ytelser som er helt nødvendig for hundretusener av oss.

Et av våre medlemmer som selv har jobbet hos NAV gjennom hele sommeren har gjort Juristforbundets studentseksjon oppmerksom på problemstillingen. Vedkommende forteller at de er en større gruppe som har jobbet mye overtid for å få unna de store bunkene med søknader. Men når de har kontaktet Lånekassen har de altså fått til svar at de dessverre ikke oppfyller kriteriene for fritak.

Har man en bruttoinntekt på 35 000 kr i måneden er det ikke mange måneders jobbing som skal til før man nærmer seg inntektsgrensen til Lånekassen. Har man før og etter krisen en vanlig deltidsjobb, som mange er avhengig av grunnet skjevheten i stipend/lån og boutgifter, havner man fort over grensen og taper i realiteten penger ved å få redusert stipend.

Samfunnskritisk personell

En annen paragraf i forskriften bruker betegnelsen «sentrale samfunnsfunksjoner» om gruppene som skal kunne jobbe under pandemien uten å bli straffet økonomisk som følge av det. Uttrykket minner veldig om «samfunnskritisk personell», som regjeringen klassifiserte flere NAV-ansatte som tidligere i år: «Personell som ivaretar publikumskontakt og behandler den kraftig økende strømmen av søknader om blant annet dagpenger, sykepenger, omsorgspenger mm.»

Da endringene i regler om utdanningsstøtte ble sendt på høring ble det omtalt som «midlertidig fritak fra behovsprøving av stipend for en avgrenset periode for en avgrenset gruppe studenter som bidrar i forbindelse med covid 19-pandemien».

Juristforbundets studentseksjon mener det er selvsagt at jusstudenter som bidrar hos NAV bør få fritak på lik linje med de andre nevnte yrkesgruppene. Våre medlemmer har meldt seg til tjeneste og bidratt i dugnaden det stadig refereres til fra myndighetenes side. Da er det bare rett og rimelig at de ikke skal bli straffet økonomisk for jobben de har gjort.