Vellykket webinar-debut for JUS

Publisert 16.06.2020

Webinaret omhandlet den nye rekonstruksjonsloven med en gjennomgang av reglene og ble holdt av Knut Ro, Stine Snertingdalen og Eva Terese Daugstad.

Koronakrisen har ført til omlegging til digitale plattformer for alle – også for Juristenes Utdanningssenter (JUS).

Torsdag 4. juni hadde JUS sitt første webinar på Zoom. Nærmere 150 deltakere fulgte det som ble et svært vellykket webinar fra skjermer rundt om i landet.

– Dette er en måte å bringe kunnskap ut på som både er tidseffektiv, og ganske fleksibelt for de som deltar, sier Janne Haraldsen som er fagansvarlig jurist i JUS.

Foreleste hjemmefra

Litt ekstra jobb er det dog når man skal debutere digitalt. Lyd- og bildekvaliteten måtte testes skikkelig og foreleserne satt også på hvert sitt kontor, så flyten med foiler og dialog måtte også gjennom en generalprøve. Deltakerne skulle videre ha tilgang til kursdokumentasjon, som på alle JUS sine kurs, og arrangøren skulle sørge for å få registrert deltakelse for de som skal ha overført etterutdanningstimer.

Webinaret omhandlet den nye rekonstruksjonsloven med en gjennomgang av reglene og ble holdt av Knut Ro og Stine Snertingdalen, mens Eva Terese Daugstad kommenterte underveis fra bankenes perspektiv.

– Deltakerne kunne følge presentasjonen og dialogen mellom foreleserne. Avslutningsvis hadde vi en spørsmålsrunde fra deltakerne, hvor foreleserne ble sittende igjen litt utover tiden for å besvare disse. Det var engasjerte deltakere som var med, sier Haraldsen.

Lover flere webinarer

Tilbakemeldingene viser at deltakerne var svært fornøyde med webinaret og at det i stor grad svarte til deres forventninger, noe JUS naturligvis er fornøyde med. Spesielt sett i lys av at de har stått for den digitale omstillingen kun ved hjelp av egne ansatte, ingen ekstern bistand.

 – Det vil komme flere webinarer fra JUS i tiden fremover. Vi har mye spennende på trappene digitalt. Det er bare å følge med for de som har behov for en fleksibel tilgang til juridiske etterutdanning med høy kvalitet, sier utdanningssjef Torill Løebekken.

 

Juristenes Utdanningssenter er Juristforbundets og Advokatforeningens egen organisasjon for etterutdanning og juridisk kompetanseutvikling.