Juristforbundet skal inn i sitt første lønnsoppgjør i finanssektoren

Publisert 27.02.2023

Tillitsvalgt og leder for bedriftsgruppen i DNB-konsernet, Ingrid Olsen Teigland.

Juristforbundet har over 100 medlemmer i DNB, og vokser stadig. Vi har nå fått på plass overenskomster i tre av bankens virksomheter, og skal dermed snart inn i lønnsoppgjøret i DNB.

Juristforbundet inngikk i november den første hovedavtalen/overenskomsten for våre medlemmer i virksomheter tilknyttet arbeidsgiverforeningen Finans Norge. Finans Norge er medlems- og arbeidsgiverorganisasjon for banker, forsikringsforetak og andre finansforetak og har om lag 240 medlemsbedrifter.

Den første bedriftsgruppen i finansområdet ble DNB Bank. Men nylig kunne Finans Norge bekrefte at Juristforbundet har nok medlemmer i DNB Eiendom og DNB Livsforsikring, til at vi har etablert overenskomster også i disse virksomhetene.

– Dette er veldig gode nyheter, og betyr at våre medlemmer i DNB Bank, DNB Eiendom og DNB Livsforsikring vil omfattes av det lokale lønnsoppgjøret til Juristforbundet, sier Ingrid Olsen Teigland som er tillitsvalgt og leder for bedriftsgruppen i DNB-konsernet.

Vil kunne påvirke kriterier for lønnsutvikling 

Rammen for den gjennomsnittlige lønnsreguleringen vil bli avklart gjennom drøftinger med HR utover våren, ifølge Olsen Teigland. Tariffavtalen legger opp til individuell lønnsfastsettelse gjennom lønnssamtaler med leder istedenfor sentrale forhandlinger. Erfaring fra andre bedrifter og virksomheter tilsier at dette er positivt for jurister og andre med høyere utdanning.

– Tillitsvalgtes rolle er i hovedsak å få innflytelse over den generelle lønnsutviklingen for Juristforbundets medlemmer gjennom reelle drøftinger. Våre tillitsvalgte vil kunne påvirke kriterier for lønnsutvikling og prioriteringer fremover. Vi samarbeider også godt med våre Akademikervenner i Econa og Tekna, som har en liknende tariffavtale som oss, sier Olsen Teigland.

Voksende medlemsmasse i bank, forsikring og finans

Fra sentralt hold i Juristforbundet er man naturlig nok fornøyd med styrkingen av tariffavtaledekningen, sier forbundets forhandlingssjef Kjersti Hatlestad.

– Vi opplever at juristenes kompetanse er ettertraktet i en finansnæring i stadig utvikling. Juristforbundet har en voksende medlemsmasse i bank, forsikring og finans. De nye overenskomstene er viktige fordi de sikrer våre tillitsvalgte en plass rundt bordet i omstillings- og endringsprosesser og i forkant av lønnsforhandlinger, sier Hatlestad.