Statsansatte med reallønnsnedgang i fjor

Publisert 21.02.2023

Leder av Juristforbundet – Stat, Rannveig Sørgaard. Foto: Thomas Haugersveen

Lønnsveksten for ansatte i staten ble på 4,4 prosent i fjor, mens prisveksten var på hele 5,8 prosent. Dette viser den foreløpige rapporten fra Teknisk beregningsutvalg (TBU) som ble lagt frem 20. februar.

– Dette betyr at juristene i staten hadde en markant reallønnsnedgang i fjor. Sammen med fortsatt prisvekst betyr dette et krevende utgangspunkt for årets lønnsoppgjør, kommenterer lederen av Juristforbundet – Stat, Rannveig Sørgaard.

Rapporten fra TBU beskriver lønnsveksten for de ulike forhandlingsområdene for 2022 og anslag for prisveksten i 2023. Dagens rapport anslår at prisveksten for 2023 til 2024 vil bli på 4,8 prosent. Rapporten er viktig fordi den blir brukt som grunnlag for årets lønnsforhandlinger.

Jurister er attraktive i privat sektor. Staten klarer ikke å konkurrere med det private lønnsnivået og sliter med å rekruttere og beholde jurister. Dette går ut over tjenestene til innbyggerne.

– Det er usikre økonomiske tider på alle måter, og folk sliter økonomisk. Akkurat nå er det viktig å bruke fleksibiliteten i frontfagsmodellen, slik at offentlig sektor kan bruke lønn som virkemiddel for å rekruttere og beholde jurister, uttaler Rannveig Sørskaar.