Urfolksrett er ikke valgfritt

Publisert 02.03.2023 av Sverre Bromander, president i Juristforbundet

Sverre Bromander, president i Juristforbundet. Foto: Thomas Haugersveen

Juristforbundet støtter de krav som er kommet om redegjørelse for Stortinget. Det vi ser her er eklatant maktarroganse av Regjeringen. En Regjering som har sagt at alle stener skal snus for å gjenvinne tiltroen til rettsstaten etter et 2022 som ikke akkurat bygger troen på rettssamfunnet. Verken hos majoritets- eller minoritetsbefolkning, eller alle oss andre som er opptatt av menneskerettigheter.

Juristforbundet forventer at staten bør være best i klassen til å overholde og etterleve en domstolsavgjørelse. Også i saker hvor de er den tapende part. Bare det kan vise den nødvendige respekt for domstolen, gjeldende lover og regler, og dermed rettsstaten.