Kommuneansatte ble fjorårets lønnstapere

Publisert 21.02.2023

 Leder av Juristforbundet – Kommune, Kay André Brudvik Haugen

Lønnsveksten for ansatte i kommunene ble på 3,9 prosent i fjor, mens prisveksten var på hele 5,8 prosent. Dette viser den foreløpige rapporten fra Teknisk beregningsutvalg (TBU) som ble lagt frem 20. februar.

Rapporten fra TBU beskriver lønnsveksten for de ulike forhandlingsområdene for 2022 og anslag for prisveksten i 2023. Dagens rapport anslår at prisveksten i løpet av 2023 vil bli på 4,8 prosent. Rapporten er viktig fordi den blir brukt som grunnlag for årets lønnsforhandlinger.

– Dette betyr at juristene i kommunene hadde en markant reallønnsnedgang i fjor, enda større enn de statsansatte. Det gjør det vanskeligere å beholde de erfarne og dyktige juristene og rekruttere nye. Sammen med fortsatt prisvekst betyr dette et krevende utgangspunkt for årets lønnsoppgjør, kommenterer lederen av Juristforbundet – Kommune, Kay André Brudvik Haugen.

Kommunene håndhever og forvalter lover på en rekke områder som er viktige for innbyggerne, f.eks. for grunnskole, byggesaker, strandsone og barnevern. Kun 55 prosent av norske kommuner har ansatt én eller flere jurister til å tolke disse lovene og sikre innbyggerne rettighetene deres (Rambøll for Juristforbundet 2020).

Innenfor barnevern er det spesielt kritisk. Kun 6 prosent av landets barnevernstjenester har ansatt én eller flere jurister (Rambøll 2020). Loven skal beskytte de mest sårbare vi har – barna. Vi har et rettsikkerhetsvakuum i norsk barnevern som må tettes, og her er det avgjørende at det er jurister ansatt.

– I år er det derfor særlig viktig å bruke fleksibiliteten i frontfagsmodellen, slik at kommunene kan bruke lønn som virkemiddel for å rekruttere og beholde jurister, uttaler Kay André Brudvik Haugen.